28 February, 2019

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Соціальна дезадаптація широко розповсюджена серед старших підлітків і студентської молоді, що тісно пов’язано з низькою якістю інтерперсональних відносин та малим розміром соціальних зв’язків [2; c.7]. Головною умовою соціальної адаптації являються надійна прив’язаність до соціуму. Ряд зарубіжних досліджень фіксує наявність зв’язків між емпатією і прив’язаністю [1;c.17]. В монографії, присвяченій дослідженню онтогенетичного розвитку соціального пізнання, описані результати дослідження, що показують зв'язок цієї здатності з типом прихильності: у дітей з надійним типом прихильності значимо нижче здатність до розпізнавання емоційного стану іншої людини. В оглядових та емпіричних дослідження розвиток емпатії підкреслюється наявністю багатьох факторів, що впливають на цей процес [5; c.10].

 • СТРЕС НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

    Надія Ільницька (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  На кожному робочому місці завжди існують певні небезпеки. Характеристикою небезпеки є ризик. Саме ризику на робочому місці, тобто виробничому, професійному ризику, внаслідок якого можуть виникнути нещасні випадки і професійні захворювання, слід надавати значну увагу. Однією з небезпек і ризиків на робочому місці є стрес. Слово «стрес» походить від англ. stress (напруга, тиск), що означає стан психічної напруженості людини, викликаний небезпеками, які виникають під час розв’язання важливих завдань. Сьогодні фактично кожна робота більшою чи меншою мірою пов’язана зі стресом. І саме фактор стресу, його вплив на безпеку виконання робіт на сьогодні став глобальною проблемою, котра стосується працюючих людей усіх професій і занять як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. Широко відомо, що нещасні випадки на виробництві стаються не тільки через недотримання правил безпеки, а в багатьох випадках і через вплив психофізіологічних, психоемоційних чинників на працівника.

 • Для правильної постановки й проведення професійного самовизначення людини і її професійної орієнтації дуже важливо якомога раніше сформувати мотиви її діяльності і особистісну спрямованість. Саме ці два чинники впливають на процес формування професійного становлення особистості.

 • ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ

    К.А. Розберг (Гомель, Республика Беларусь) |    Download article |  Link

  Согласно психологическому словарю, дошкольный возраст является этапом психического развития и его период определен от 3 до 6-7 лет. Дошкольный возраст разделяют на периоды: младший (3-4 года), средний (4-5 лет); старший (5-7 лет) [1, с. 56]. Ведущей деятельностью дошкольника является игра, что является очень важным для формирования личности ребенка.