ЗДАТНІСТЬ ДО ЕМПАТІЇ І ЯКОСТІ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПІДЛІТКІВ І МОЛОДІ

  Олена Гаєвська (Вінниця, Україна) |    Download article

Соціальна дезадаптація широко розповсюджена серед старших підлітків і студентської молоді, що тісно пов’язано з низькою якістю інтерперсональних відносин та малим розміром соціальних зв’язків [2; c.7]. Головною умовою соціальної адаптації являються надійна прив’язаність до соціуму. Ряд зарубіжних досліджень фіксує наявність зв’язків між емпатією і прив’язаністю [1;c.17]. В монографії, присвяченій дослідженню онтогенетичного розвитку соціального пізнання, описані результати дослідження, що показують зв'язок цієї здатності з типом прихильності: у дітей з надійним типом прихильності значимо нижче здатність до розпізнавання емоційного стану іншої людини. В оглядових та емпіричних дослідження розвиток емпатії підкреслюється наявністю багатьох факторів, що впливають на цей процес [5; c.10].