СТРЕС НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

  Надія Ільницька (Дрогобич, Україна) |    Download article

На кожному робочому місці завжди існують певні небезпеки. Характеристикою небезпеки є ризик. Саме ризику на робочому місці, тобто виробничому, професійному ризику, внаслідок якого можуть виникнути нещасні випадки і професійні захворювання, слід надавати значну увагу. Однією з небезпек і ризиків на робочому місці є стрес. Слово «стрес» походить від англ. stress (напруга, тиск), що означає стан психічної напруженості людини, викликаний небезпеками, які виникають під час розв’язання важливих завдань. Сьогодні фактично кожна робота більшою чи меншою мірою пов’язана зі стресом. І саме фактор стресу, його вплив на безпеку виконання робіт на сьогодні став глобальною проблемою, котра стосується працюючих людей усіх професій і занять як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. Широко відомо, що нещасні випадки на виробництві стаються не тільки через недотримання правил безпеки, а в багатьох випадках і через вплив психофізіологічних, психоемоційних чинників на працівника.