28 February, 2019

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. Джерелом інформації про вчинене кримінальне правопорушення виступають сліди, які знаходять своє відображення у змінах в матеріальній обстановці вчинення кримінального правопорушення. Виявлення, детальне дослідження і фіксація типових слідів кримінального правопорушення надає інформацію про особу правопорушника та спосіб вчинення кримінального правопорушення. Проаналізувавши наукові дослідження щодо визначення поняття та видів типових слідів кримінальних правопорушень визначено, що дана тема є недостатньо дослідженою в рамках кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів.