28 February, 2019

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ВЛИЯНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ НА РЕЧЬ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА

    Шайзат Хамитова (Темиртау,Казахстан) |    Download article |  Link

  В каждом языке есть слова, заимствованные из других языков. В настоящее время большое внимание в исследовании состояния русского языка уделяется английскому и американскому лингвокультурному влиянию. С каждым годом из английского языка в русский приходит все больше и больше новых слов поэтому этот процесс показался нам интересным для исследования по причине наглядного отражения связи языка с общественной жизнью, с культурой времени.

 • Мета заняття: На прикладі творiв світової літератури з даної теми показати різне осмислювання подій другої світової війни і на прикладі героїв творів В. Тендрякова, В. Астаф’єва , В. Распутіна, В. Бикова, В. Гроссмана з’ясувати поняття: геройство, патріотизм, зрада, моральний подвиг, створити подальші умови для усвідомлення студентами відразливої суті фашизму, антисемізму, особистісного ставлення до теми війни.

 • ЭТНОАТАУЛАРДЫҢ РУХАНИ АРНАЛАР

    Айдана Нұрлыжігіт (Талдықоған қ. Қазақстан) |    Download article |  Link

  Қазақ тілі – түркі әлемінің және қазақ халқының ғасырлар бойғы жинақталған әдеті мен ғұрпына, салт-дәстүріне, нанымы мен салтына, сеніміне қатысты жинақталған білімдердің сақтаушысы. Халықтың этностық ерекшелігі тілінде сақталады. «Тіл – қандай да бір ұлттың дүниетанымының, тарихының, барлық бітім-болмысының көрінісі. Сондықтан ұлттық үрдіс пен ұлт тілінде жазылған кез келген шығарманың негізінде аталған дүниетаным, тарих, бітім-болмыс ұғымдарымен қатар сол ұлттың өмірі, өмір сүру сипаты, ұлт қоғамында болған оқиғалардың ізі, ерекшеліктері жатады» [1, 77б].

 • Сучасний етап розвитку мовознавства відзначається підвищеною увагою до вивчення мовної агресії. Найбільшу зацікавленість у дослідженні агресивності виявляють психологи, соціологи, політологи. Мовознавці почали досліджувати агресивність як явище мовної комунікації з другої половини XX століття. Актуальність вивчення мовної агресії зумовлена наростанням суспільної агресії, яка спостерігається у суспільстві.