МОВНА АГРЕСІЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЛЕСІ СТЕПОВИЧКИ

  Олена Чумак (Дніпро, Україна) |    Download article

Сучасний етап розвитку мовознавства відзначається підвищеною увагою до вивчення мовної агресії. Найбільшу зацікавленість у дослідженні агресивності виявляють психологи, соціологи, політологи. Мовознавці почали досліджувати агресивність як явище мовної комунікації з другої половини XX століття. Актуальність вивчення мовної агресії зумовлена наростанням суспільної агресії, яка спостерігається у суспільстві.