28 February, 2019

XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Еңбектеп өту, сондай-ақ қарапайым секірулер – жүрек-қантамырлар жүйесі, жүрек-қан тамырлары және тыныс алу жүйелері бойынша маңызды жүктемелерді жүзеге асыратын жаттығулар. Олар күш, төзімділік, ептілікті дамытуға, өмірлік қасиеттер мен дағдыларды дамытуға үлес қосады.

 • ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ЖҮКТІ КӨТЕРУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖАТТЫҒУЛАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

    Галина Агапова, Олег Волков, Даурен Ташкеев (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  Жүкті көтеру және тасымалдау жаттығулары күштің, төзімділіктің, ептіліктің, қозғалыстың үнемділігінің дамуына ықпал етеді. "Дене шынықтыру" пәнінің бағдарламасы. Мағлұмат Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің бірінші және екінші оқу жылының студенттері үшін жүктерді көтеру және тасымалдау бойынша қолданбалы жаттығулардың келесі түрлері ұсынылған: - серіктесті тасымалдау тәсілдері: бір, екі, үш және төрт жолдас бір түрлі тәсілдермен; - ауыр заттарды тасымалдау тәсілдері: түрлі салмақтағы жүкті тасымалдау, гимнастикалық снарядтарды, мүкәммалдар мен жабдықтарды тасымалдау.

 • АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

    Олена Костинська, Діана Вісіцька, Наталія Морочило (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  В Україні проблема погіршення стану здоров’я населення, що відображається в зростанні рівня захворюваності на фоні морально-духовної кризи, зниженні якості доступного медичного обслуговування, погіршення екологічної ситуації та якості життя в цілому, в останні роки набуває все більшої актуальності.

 • Культура – це система життєвих орієнтацій суб’єкта, специфічний спосіб організації та розвитку людської життєдіяльності, представлений системою соціальних норм й настанов,продуктами матеріальної й духовної праці, духовними цінностями, сукупністю відносин людей з природою, між собою та ставленням до власної особистості.

 • ІНТЕГРУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

    Олена Костинська, Дар’я Драч (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Модернізація освіти в Україні – це активний пошук нових форм, методів та засобів навчання, спрямованих на вдосконалення навчального процесу та його інтенсифікацію, підготовку підростаючого покоління до подальшого життя в умовах ринкової економіки.

 • Постановка проблеми. Здоров’я кожної людини - це важлива складова здоров’я всієї нації. Але сьогоднішні реалії не дають можливості сказати, що наша країна займає перші позиції у цьому питанні. Тому головна задача школи та закладів вищої освіти України створити всі умови для залучення та заохочення сучасної молоді до занять спортом і фізичною культурою. Сучасні методи дають можливість вчителям та викладачам зробити все можливе, щоб навчання проходило динамічно, цікаво та корисно. Адже правильне формування гармонічного розвитку особистості кожної людини не може бути повним без міцного здоров’я та занять спортом.

 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ПІСЛЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

    Жанна Малахова, Дмитро Карасьов, Олександр Тихоненко (Лиман, Україна) |    Download article |  Link

  В останні роки у юнаків і дівчат помічається зростання хронічних неспецифічних захворювань легень. До найважливіших серед них слід віднести хронічну пневмонію і бронхіальну астму. Хронічна пневмонія – це термін, який визначає хронічне запальне ураження комплексу «бронхи-легенева паренхіма» внаслідок бронхіту. В окремих випадках під впливом вірусної інфекції у легенях виникають запальні процеси, на тлі яких виникають глибокі ураження бронхіального дерева (система розгалуження бронхів, починаючи від головних і закінчуючи кінцевими бронхіолами) з утворенням внаслідок випинання стінки бронха й порожнини або ніші – бронхоектазу.

 • На современном этапе развития физического воспитания студентов необходимы новые виды, средства и методы обучения, способные развивать функциональное состояние и физическую подготовленность молодежи и, как следствие, укреплять здоровье.

 • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИТЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП

    Захарова Оксана Віталіївна Бевз Тетяна Валеріївна Малахова Жанна Володимирівна (Кропивницький, Україна) |    Download article |  Link

  В наш час гостро постала проблема людини та її здоров'я. Гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб людини, формування позитивної соціальної поведінки, мотивації здорового способу життя, підвищення фізкультурної грамотності.

 • МІСЦЕ ТУРИЗМУ В АКТИВНОМУ ВІДПОЧИНКУ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

    Наталя Чекмарьова, Андрій Максимов, Тетяна Зуєва (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. Спортивний туризм − один з ефективних засобів задоволення рекреаційних потреб сучасної молоді. Загальновизнані форми фізичного виховання – активна рекреація і туризм – набувають останнім часом ще більшої ваги, оскільки вони є ефективними у боротьбі зі зростаючою гіподинамією сучасної людини. Спортивний туризм посідає значне місце серед багатьох засобів виховання студентської молоді, тому що він забезпечує комплексний вплив на всебічний розвиток людини, служить проявом здорового способу життя, сприяє збереженню фізичної працездатності і, водночас відповідає потребам людей молодого віку.

 • РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

    Наталя Чекмарьова, Михайло Матлахов Сергій Горянов (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблемы. Физическая культура является важным средством повышения социальной и трудовой активности людей, удовлетворения их моральных, эстетических и творческих запросов, жизненно важной потребности взаимного общения, развития дружеских отношений между народами и укрепления мира 4.

 • Постановка проблемы. Сегодня остро стоит вопрос о профессиональной компетентности и здоровье будущих специалистов, выпускаемых учебными заведениями. Профессиональная осведомленность специалиста имеет большое значение для эффективной деятельности организации, предприятия или фирмы. Важной составляющей частью профессиональной подготовленности являются не только профессиональные знания, культурный, образовательный уровень, но и состояние здоровья. Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно связанное с экономикой, культурой, здравоохранением, общественно – политическим строем.