НОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ТЕМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ТВОРАХ РОСІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

  Зоя Габрук (Теребовля, Україна) |    Download article

Мета заняття: На прикладі творiв світової літератури з даної теми показати різне осмислювання подій другої світової війни і на прикладі героїв творів В. Тендрякова, В. Астаф’єва , В. Распутіна, В. Бикова, В. Гроссмана з’ясувати поняття: геройство, патріотизм, зрада, моральний подвиг, створити подальші умови для усвідомлення студентами відразливої суті фашизму, антисемізму, особистісного ставлення до теми війни.