30–31 марта, 2015

XII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Uzluksiz ta’lim jarayonida jismoniy tarbiya mustaqil sohalardan hisoblanadi. bu borada umumta’lim maktablarining boshlang’ich (I-IV) sinflardagi jismoniy tarbiyani o’qitish muhim ahamiyatga ega. Yosh bolalarning o’z erki va mustaqil ravishda turli xil amaliy harakatlar bilan shug’ullanishi natijasida «Jismoniy tarbiya» darslarida egallagan ko’nikmalarini davom ettirib, ularni yaxshi o’zlashtirib va eng muhimi esa jismoniy tayyorgarlik darajalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayonlar sinfdan va darsdan tashqari tashkil etiladigan hamda oila sharoitidagi mustaqil jismoniy tarbiya tadbirlarida amalga oshiriladi. Ularni quyidagi shakl va mazmunlarda qisqacha ifodalash mumkin.

 • ЎЗБЕКИСТОНГА ФУТБОЛ ЎЙИНИНИ КИРИБ КЕЛИШИ ВА ДАСТЛАБКИ ЎЙИНЛАР

    Ботирхон Бузруков, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Ўзбекистонда замонавий футбол ўйини ўтган асрнинг бошларида пайдо бўлди ва тезда машҳур ўйинга айланди. Мамлакатимизда футболни биринчи ривожланиш жойлари Фарғона, Тошкент, Андижон, Қўқон ва Самарқанд эди. Футбол ўйинини биринчи бор Фарғона шаҳрида ўйнаганлар. 1911 йилнинг охирида биринчи футбол жамоаси худди шу ерда ташкил топган. Фарғонада тузилган футбол жамоалари сони 1912 йил августида «Футболчилар жамоаси»га бирлашишга йўл берди.

 • Актуальність. Туризм - найбільш масовий вид фізкультурно-оздоровчої діяльності, спорту і активного відпочинку. Світ спортивно-оздоровчого туризму, будучи цікавою, доступною і дешевою школою виживання і адаптації до стресових ситуацій, одночасно створює умови для підготовки підростаючого покоління до служби в армії, для вирішення питань щодо професійної підготовки, пов'язаних з роботою в рятувальних загонах, а також іншими видами діяльності людини в екстремальних умовах.

 • СПОРТ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИГА ЭРИШИШИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ

    Марина Дёмина, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Спорти дини, миллати ирқи жинсидан қатъй назар,элни жипислаштирувчи якдил қилувчи омил, жамиятда фуқаролараро тотувликни, ички барқарорликни мустаҳкамловчи, соғлом турмуш тарзини таъминловчи қудратли куч бўлиб, энг муҳими эл юрт келажаги бўлган фарзандларимизнинг баркамол бўлиб вояга етишларида асосий восита ҳисобланади. Спорт- ҳар бир кишини ҳам жисмоний, ҳам маънавий юксалтириб боради, тан соғлиғи, ақл соғломлиги, рух тетиклигига хизмат қилади.

 • СПОРТИВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

    Юрий Долинный, Жанна Малахова, Олег Олейник, Юрий Сорокин (Краматорск, Украина) |    Скачать статью |  Link

  Вступление. Работоспособность будущего специалиста медицинского профиля, как физическая, так и умственная, определяется его стойкостью к разным видам усталости и характеризуется длительностью качественного выполнения работы. Исследования последних лет показывают, что уровень физического состояния, психической устойчивости и здоровья студенческой молодежи, резко ухудшается из года в год. Снижается заинтересованность и мотивационные аспекты к систематическим занятиям физическим воспитанием и спортом в высших учебных заведениях, ведению здорового образа жизни студенческой молодежи [4].

 • РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ У ГРАВЦІВ В СОФТБОЛ

    Василь Дрожжин, Вікторія Григор’єва (Сєвєродонецьк, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  На сучасному етапі розвитку софтбола від гравців вимагається висока швидкість, покращення її на долі секунд має велике значення. Успішність виступів у спортсменок – софтболісток багато в чому залежить від здатності здійснювати швидкі рухові дії як у пересуванні по полю, так і при виконанні специфічних, властивих даному виду спорту технічних прийомів. Швидкісні якості проявляються як при грі у нападі (біг між базами), так при захисті (прискорення при ловлі м`яча, тактичні пересування). Вивченням історії розвитку софтбола, тактичних і технічних прийомів гри, підходів щодо впровадження софтбола в навчальний процес вузів України займались В.В Шигалевський., В.В Сердечний., Т.М.Єрмолаєва, В.М. Кожеваткин, В.Д. Ковалёв. Але багато питань стосовно розвитку фізичних якостей, які необхідні для гри в софтбол, залишаються нерозробленими.

 • ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ФИЗИОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ

    Алимардон Захритдинов, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Ҳаракат сифатлари яъни, тезлик,чаққонлик куч, чидамлилик ва эгилувчанлик спортчининг иш қобилиятини белгилашда унинг юқори натижага эришишида муҳим кўрсаткич бўлиб, улар ҳаракат малакасининг шаклланишида, такомиллашишида биргаликда ривожланади.Ҳаракат малакалари ва жисмоний сифатларнинг такомиллашиши ягона жараёндир. Ҳаракат сифатлари-куч тезлик ва чидамлилик ҳаракат аппаратининг бошқарилиши ва координасия механизмларини такомиллашиши туфайли ривожланади. Шу билан бирга, жисмоний сифатларнинг такомиллашиши функсионал ва морфологик силжишларга боғлиқ бўлади. Масалан, скелет мускуллари ва юрак мускулини гипертрофияланиши, ҳаракат координисиясининг такомиллашиши, ҳаракат аппаратидаги ўзгаришларга олиб келади.

 • Ўзбек миллий маданиятининг таркибий қисми ҳисобланган халқ жисмоний маданияти жисмонан бақувват янги авлодни шакллантириш, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини яратишда алоҳида ижтимоий-психологик ўрин тутади. Ўрганилган илмий-услубий ва махсус манбаларнинг тасдиқлашича, аждодларимизнинг маданий тараққиёти ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маиший ривожланиш билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Бу эса МСЎлар халқимизнинг этник маданий турмуш тарзи, жисмоний маданияти билан уйғунликда тараққий этиб келганлигидан далолат беради. Шу билан бирга, аждодларимиз МСЎларининг тарихий тараққиётини, спорт ўйинларига нисбатан шаклланган миллий психологияни турли ижтимоий тузумлар давридаги маданият, миллий психология, маърифат, тарихий воқеалар ҳамда анъаналардан алоҳида ажратиб ўрганиб бўлмайди.

 • Актуальність. Тхеквондо – корейське бойове мистецтво, яке має 2000 історії. У вересні 1994 року тхеквондо ВТФ стало олімпійським видом спорту, і з 2000 включено в програму олімпійських ігор. Тхеквондо відноситься до ациклічних, складнокоординаційних видів спорту, специфіка якого обумовлена наявністю великої кількості широко амплітудних рухів [6, 7]. Зневага гнучкістю є непробачною помилкою, стримуючою процес вдосконалення не тільки технічної, але і тактичної майстерності спортсмена [3]. Гнучкість дозволяє скоювати рухи, з великою амплітудою розвиваючи при цьому максимальну швидкість і силу.

 • АНАЛІЗ РИНКУ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

    Світлана Матвійчук (Мукачево, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Професійний спорт потребує професійного підходу. В досягненні спортивних результатів не буває дрібниць, а спортивна екіпіровка є одним з резервів покращення результатів спортсменів. В статті до існуючої класифікації категорій брендів спортивних товарів запропонований розподіл за марками спортивних товарів та здійснено аналіз фірм – виробників спортивної форми для командних видів спорту з м’ячем. Спортивний одяг, як частина екіпірування спортсмена, з’явився не так давно, але за період з ХІХ по сьогодні пережив блискавичний розквіт. Якщо для побутового одягу повинні були пройти століття, перш ніж чоловіки перестали носити сукні, а жінки одяглись в штани, то в секторі спортивного одягу винахідливість і оновлення форм і матеріалів протягом останніх 150 років були стрімкими.

 • Мустақиллик йилларида мамлакатимизда ижтимоий ҳаётнинг турли жабҳаларида, хусусан, спорт соҳасида ҳам кескин ижобий ўзгаришлар содир бўла бошлади. Айниқса, юртбошимиз томонидан спорт соҳасини ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилди. Бу бежиз эмас, албатта. Спорт - соғлом муҳитни яратишда, баркамол шахс, ёш авлодни ҳар томонлама жисмонан, руҳан ва маънан камол топтиришда ҳал қилувчи кучга эга. Сабаби, биз тараққиёт сари бораётган эканмиз, ҳали йўлимизда ечилиши керак бўлган турли психологик ва ижтимоий-психологик муаммолар талайгина. Масалан, шу кунларда ҳаёт талаби ва тарбия услублари ўртасида қандайдир заифлик, психологик бўшлиқ мавжуд. Бинобарин, мана шу бўшлиқни тўлдириш учун халқимизнинг бебаҳо анъаналари, менталитети, этнопсихологияси, ноёб қадриятларидан ҳисобланмиш халқ ҳаракатли ўйинлари жисмоний тарбия машғулотларида муҳим ўрин тутади.[1]

 • Мамлакатимизда жисмонан ва маънан соғлом, ҳеч кимдан кам бўлмаган авлодни тарбиялашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, юксак маънавиятли, ҳар томонлама баркамол авлодни вояга етказиш Ватанимиз келажагини таъминлаш ва барча эзгу мақсадларимизни амалга оширишнинг муҳим омилидир. Бу мақсад йўлида кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. Оила, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, болалар спортини ривожлантириш, таълим тизимини такомиллаштириш каби йўналишлардаги олиб борилаётган ислоҳотлар ўзининг юксак самараларини бермоқда. Фарзандларимизни юксак билимли ва заковатли, жисмонан бақувват инсонлар этиб камолга етказишнинг бош омили — болалар спортини ривожлантириш масаласи давлатимиз ва жамиятимизнинг доимий диққат-эътиборида бўлиб келмоқда.

 • ЁШЛАРНИ МУНТАЗАМ СПОРТ БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШИ ҚОН ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ

    Ш.Т. Сарибоев, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Жисмониймашқважисмонийишқонтаркибинингмаълуммиқдордаўзгаришигаолибкелади. Бу ўзгаришлар чуқурлиги жисмоний фаолиятнинг давом этиш муддатига ва тезлигига боғлиқ. Қонда бўладиган бундай ўзгаришлар бевосита жисмоний машқ бажарилаётган пайтдан ташқари ундан олдин ва кейин ҳам ку¬затилади. Даставвал жисмоний фаолият қон шаклли элементларнинг кўпайишига олиб келади. Бу хил лейкотситларнинг кўпайиши миоген лейкотситоз дейилиб у уч хил бўлади.

 • ТУРКИСТОНДА ШАХМАТ МАДАНИЯТИ

    Умиджон Холиқов, С.Т. Исмоилов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Хинд халқининг буюк кашфиётларидан бири шахмат ўзининг беш минг йиллик тарихига эга. Бу ажойиб спорт ва санъат турининг мамлакатимиз тарихида ҳам минг йиллардан бери ўйналиб келаётганлигидан тарихий манбалар шохидик беради. Мамлакатимиз илм-фанида аҳамиятли ўрин тутадиган бир қатор мўтабар манбалар: Абу Райҳон Берунийнинг “Ҳиндистон”, Абдураззоқ Самарқандийнинг “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн”, Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис”, “Лисон ут-тайр”, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” каби тарихий асарларда шахмат (шатранж) ўйинига оид қимматли маълумотлар бор.

 • ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

    Наталя Чекмарьова, Олена Шатрова, Тетяна Зуєва (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Фізична культура, як вид культури, являє собою широку область творчої діяльності як наукової, так і практичної, а також результати цієї діяльності по створенню фізичної підготовленості людей до життя. В особистому плані вона є мірою та способом всебічного розвитку людини. Сьогодні не можна знайти жодної сфери людської діяльності, яка не була би пов’язана із фізичною культурою, оскільки фізичне виховання і спорт – загальновизнані матеріальні і духовні цінності суспільства як в цілому, так і кожної людини окремо. Не випадково в останні роки все частіше мова йде про фізичну культуру, як про самостійний соціальний феномен. Проте феномен фізичної культури особистості вивчений далеко не повністю, хоча проблеми культури духу і тіла ставилися ще в епоху стародавніх цивілізацій [3].

 • Жисмоний машқлар жисмоний тарбиянинг асосий воситаси бўлиб, у тарихан гимнастика, ўйинлар, спорт ва туризм тарзида гуруҳларга ажратилиб, тарбия жараёнининг воситаси сифатида фойдаланиб келинди. Жисмоний машқ деб, жисмоний тарбия қонуниятлари талабларига жавоб берувчи, онгли равишда бажариладиган ихтиёрийҳаракат фаолиятларининг турли туркуми тушунилади. Бундайҳаракат фаолиятлари гимнастика, ўйинлар, спорт, туризм машқлари сифатида тарихан тизимлаштирилди, усулияти тўпланди ва тўлдирилди.

 • Постановка проблеми. ДЦП – группа клинических синдромов, общим для которых является нарушение двигательных функций и позы. Синдромы ДЦП вызваны изменениями развивающегося головного мозга. Вторично возникают изменения в нервных и мышечных волокнах, суставах, связках и хрящах [5]. Это приводит к нарушению опороспособности, равновесия, вертикальной позы, ориентировки в пространстве, координации микро- и макромоторики, мышечная гипотрофия, остеопороз, контрактуры, дисгармоничность физического развития [1].

 • СПОРТЧИ ИШ ҚОБИЛЯТИГА ТАШҚИ МУҲИТ ШАРОИТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

    Акмал Шукуров, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Спорт мусобақалари ва машқ қилиш жараёнлари ҳамма вақт ҳам организм ҳаёт фаолияти учун кулай шароитларда ўтказилавермайди. Организмнинг ҳаёт фаолияти учун нокулай бўлган шароит физиологик жараёнларни ўзгартирш билан бирга физиологик функсияларни ҳам издан чикаради. Атроф муҳитнинг ҳарорати, намлиги, газ таркиби ва бошқалар оптимал деражада бўлганида организм таркибидаги орган ва системалар функсияси ўз меъёрида бўлади, киши узини яхши ҳис қилади, иш қобилияти кутарилади, ишга тез киришади, унда чарчаш кеч ривожланади иш унуми ошади.

 • СПОРТБИЛАНШУҒУЛЛАНИШДА ОРГАНИЗИМДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ҲОЛАТЛАР

    Асилбек Эгамбердиев, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Спортнингҳархилтурларибиланшуғулланишдаспортчиорганизмидақаторҳолатларкузатилади. Уларнистартолдиҳолати, разминкамашқларитаъсиридаюзагакеладиганҳолат, ишгакиришишҳолати, турғунҳолат, чарчашҳолативаниҳоят, спортчинингдамолишдавридакечадигантикланишҳолатигаажратилади. Буҳолатлардаорганизмдаюзагакеладиганфизиологикреаксияларўзигахослигибиланфарқланади, чункиҳарбирҳолатдасодирбўладиганфизиологикжараёнларорганизмгатаъсиркўрсатадиганмаълумомиларгабоғлиқ бўлади.

 • ЖИСМОНИЙМАШҚЛАРНИТАРИХИЙКЛАССИФИКАЦИЯСИ

    Иброхим Юсупов (Ташкент, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Тариханжисмониймашқлар–ўйинлартарзидаги, гимнас-тикакўринишидаги, спортватуризммашқларигатуркумланганэди. Ўйинлар, гимнастика, спорт, туризмжисмонийтарбиятизиминингасосийомилларисифатидатанолинибкелинганваҳозиргикундаҳаммашқларклассификацияситаркибидаўзаҳамиятинийўқотганийўқ. Кўпчиликолимларнингфикригақарама-қаршиулароқ,ҳардоимўзгаришда. Тарихийқабулқилинганжисмониймашқлартуркумидаврўтишибиланўзўрниниўзиданпрогрессивбўлганларгабўшатиббермоқдаёкиўшамашқларривожланмоқда, такомиллаштирилмоқда. Жисмо-ний тарбия жараёнида уларнинг асосий омиллиги тарбия тизимларида илмий асосланган. Демак, ўйин, гимнастика, спорт, туризм таркибига кирган жисмоний машқлар туркуми дейиш бизда айримҳолларда нотўғри фикр туғдириши мумкин. Чунки, спорт туркумига кирган югуриш, юриш, сакрашлар жисмоний машқ сифатида ўйинларда, гимнастика таркибида, туризм машқ-лари тарзидаҳам учраши мумкин. Машқлар бир-бири билан ўзаро узвий боғлиқҳолда фойдаланилади.

 • ОЦІНКА РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ

    Світлана Герасименко, Оксана Романів (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. На сучасному етапі одним із важливих завдань фізичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) є покращення фізичного здоров’я учнів. Фізичне (соматичне) здоров'я – це стан організму, при якому показники основних фізіологічних систем лежать в межах фізіологічної норми і адекватно змінюються при взаємодії людини з зовнішнім середовищем. Чим вищий рівень фізичного здоров’я, тим менша вірогідність виникнення соматичної патології й простудних захворювань [3, 7]. Аналіз наукової літератури [4, 8] свідчить, що для його оцінки сьогодні пропонується декілька методик, з яких найбільш поширеною серед фахівців є експрес-оцінка Г.Л. Апанасенка [2].

 • Актуальность темы. Дальнейшее повышение роста спортивных результатов спортсменов не может идти только за счет все большего увеличения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, впрочем как и за счет дальнейшего совершенствования системы организации учебно-тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям. Участие спортсмена в соревнованиях на любом этапе многолетней подготовки предполагает мобилизацию как физических сил, так и, в особенности, психических. Присоединяясь к мнению ряда ученых и специалистов, работающих в области спортивной психологии (Г. Д. Бабушкина, А. С. Гричанова, Е. П., Ю. Я. Киселева В. Н. Смоленцевой, В. Ф. Сопова), следует подчеркнуть, что успешность или неуспешность выступления спортсменов зависит не только от их относительно устойчивых личностных качеств, но еще больше, от их изменчивых психических состояний [2; 6]. Цель работы – определить особенности предстартовых состояний спортсменов. Методы: анализ и обобщение научно-методической отечественной и зарубежной литературы.