ОЦІНКА РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ

  Світлана Герасименко, Оксана Романів (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. На сучасному етапі одним із важливих завдань фізичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) є покращення фізичного здоров’я учнів. Фізичне (соматичне) здоров'я – це стан організму, при якому показники основних фізіологічних систем лежать в межах фізіологічної норми і адекватно змінюються при взаємодії людини з зовнішнім середовищем. Чим вищий рівень фізичного здоров’я, тим менша вірогідність виникнення соматичної патології й простудних захворювань [3, 7]. Аналіз наукової літератури [4, 8] свідчить, що для його оцінки сьогодні пропонується декілька методик, з яких найбільш поширеною серед фахівців є експрес-оцінка Г.Л. Апанасенка [2].