ЁШЛАРНИ МУНТАЗАМ СПОРТ БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШИ ҚОН ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ

  Ш.Т. Сарибоев, Д.И. Раимов (Гулистан, Узбекистан) |    Скачать статью

Жисмониймашқважисмонийишқонтаркибинингмаълуммиқдордаўзгаришигаолибкелади. Бу ўзгаришлар чуқурлиги жисмоний фаолиятнинг давом этиш муддатига ва тезлигига боғлиқ. Қонда бўладиган бундай ўзгаришлар бевосита жисмоний машқ бажарилаётган пайтдан ташқари ундан олдин ва кейин ҳам ку¬затилади. Даставвал жисмоний фаолият қон шаклли элементларнинг кўпайишига олиб келади. Бу хил лейкотситларнинг кўпайиши миоген лейкотситоз дейилиб у уч хил бўлади.