31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

    Андрій Гутовський (Переяслав, Україна) |    Download article |  Link

  Державна політика у сфері соціального захисту учасників військовослужбовців та членів їх сімей – це діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Мета державної політики у напрямку забезпечення соціального захисту військовослужбовців полягає у формуванні та впровадженні цієї політики державних органів для забезпечення соціального захисту військовослужбовців, а також ветеранів війни та особам, що мають заслуги особливого характеру перед Батьківщиною, членів сімей ветеранів, постраждалих внаслідок Революції Гідності та осіб, на яких розповсюджується наведений закон.

 • Гарантування продовольчої безпеки держави напряму залежить від розвитку харчової промисловості, яка є основною переробною ланкою агропромислового комплексу України. Необхідність реалізації потенціалу даної галузі в нинішніх соціально-політичних умовах є серйозним викликом для усіх суб’єктів забезпечення інноваційного розвитку промисловості. Попри наявні труднощі, харчова промисловість є одним з найбільш конкурентоздатних секторів економіки, стрімкий розвиток якого важливий для української промисловості.

 • ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

    Карина Грушева (Біла Церква, Україна) |    Download article |  Link

  Оптимізація загальних витрат є найголовнішим завданням будь-якого підприємства. Для підприємства усунення надмірних витрат фактично є основною задачею, яку можливо розв'язувати завдяки правильній структуризації, обліку та аналізу витрат на логістичну діяльність, що, в свою чергу, дасть змогу ефективніше контролювати повні витрати, а також прогнозувати фінансові показники діяльності підприємства. Все це зумовлює необхідність в певній ідентифікації саме витрат на логістичну діяльність та шляхів їх мінімізації.

 • М’ясопереробна галузь відіграє велику роль у вирішенні продовольчої безпеки України, це галузь харчової промисловості, підприємства якої здійснюють заготівлю та забій худоби, птиці, кролів та виготовляють м’ясо, ковбасні вироби, м’ясні консерви, напівфабрикати. За вартістю виробленої продукції ця галузь посідає перше місце в харчовій промисловості.

 • Останнім часом життя людей переповнене рекламною інформацією, яка лине з усіх джерел: по телевізору, в соціальних мережах, на білбордах, в громадському транспорті, в поштових скриньках тощо. Через інформаційне перевантаження довіра людей до реклами стрімко зменшується, а дратівливе ставлення – зростає. Саме тому використання прихованої реклами (productplacement) набуває все більшої популярності, оскільки, на відміну від звичної нам реклами, вона не є жорсткою за формою подачі та не виглядає нав’язливо.

 • Стан банківської системи має велике значення для нормального функціонування і розвитку національної економіки, особливо якщо країна знаходиться в стані війни. Потужна банківська система є важливою умовою для стабільного і збалансованого розвитку української економіки та успішної її інтеграції у світову економіку.

 • СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

    Ярослав Чайковський, Євген Чайковський, Арсен Борущак (Тернопіль, Україна) |    Download article |  Link

  Сучасні складні умови функціонування банківського бізнесу в усьому світі не заперечують того факту, що перспективи його розвитку пов’язані з активізацією інноваційної діяльності, яка зараз полягає не лише у запровадженні сучасних продуктів, послуг та технологій, креативних рішень у банківському маркетингу та обслуговуванні клієнтів, але і у зміні бізнес-моделей і навіть концепцій ведення банківської діяльності.

 • Державна політика у сфері соціального захисту розповсюджена майже у всіх країнах світу, яка включає захист населення країни від несприятливих наслідків хвороби, при настанні старості, у разі безробіття і є системою гарантій правового, соціально та економічного характеру. Для того, щоб виокремити особливості соціального захисту населення та оцінити його необхідність спочатку розглянемо механізм здійснення державної політики соціального захисту.