31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Вагоме місце в історії соціальної допомоги Київської Русі займає княжа благодійність, що хронологічно окреслює два періоди. Перший - пов’язаний з поширенням християнства в Київській з часу хрещення Володимира Великого до ІІ пол. ХІІ ст. утворення князівств і поширення християнства на околицях східнослов'янських земель та другий етап, хронологічно визначається з другої половини ХП ст. до ХШ ст. включно, у процесі якого благодійницькі функції князя поступово поєдналися з церковно-монастирськими формами опіки [2, с.40 ].