31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Мрія про щасливе майбутнє, ідеальне суспільство глибоко вкорінена в історії людства. Розвинені цивілізації тяжіли до проєктування майбутнього, використовуючи свої методи планування та передбачення. Наприклад, один з найвідоміших давньогрецьких філософів Платон розробив концепцію ідеального суспільства в своїй роботі «Держава» [10], і його творчість надихнула багатьох мислителів на прогнозування майбутнього. В XVI столітті англійський філософ, юрист, письменник Т. Мор оприлюднив свою концепцію, засновану на «Республіці» Платона, яка описує ідеальний устрій фантастичного острова Утопія [7]. В XVIІ столітті італійський філософ, теолог і письменник Т. Кампанелла представив світу своє бачення ідеального суспільства в книзі «Місто Сонця» [2]. З того часу утопії стали розглядатися як образ позитивного майбутнього, в якому можуть бути задоволені всі потреби людей. У 40-80-х роках ХХ століття американський архітектор, дизайнер, інженер, винахідник, філософ, математик, письменник, поетР.Б. Фуллер запропонував свого роду технологічний утопізм, намагаючись розробити проєкти нових автомобілів і будинків, які могли б допомогти наблизитися до такої утопії.

  • ІДЕЯ АБСУРДУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ПАРАДИГМІ А. КАМЮ

      Євгеній Чорноштан (Яготин, Україна) |    Download article |  Link

    Постановка проблеми. Актуальними на сьогоднішній день продовжують залишатися вічні проблеми, що стосуються буття людини, її сенсу життя, любові та щастя. Адже сучасний світ та людина опинилася у глибокій кризі – соціальній, економічній, політичній. Буття людини охоплене війнами, ненавистю, хворобами, розбратом. Увесь цей комплекс проблем негативно впливає на людське осмислення буття.