31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Величезний безлюдний материк Антарктида завжди викликав інтерес як у мандрівників, так і у вчених. Україна – одна з 30 країн, яка має в Антарктиді свою постійну станцію, що функціонує цілий рік, тому під час вивчення в коледжі загальної та нафтогазопромислової геології ми ознайомилися з особливостями геологічної будови Антарктиди та геолого-геофізичними дослідженнями, які проводяться на станції Вернадського.

  • ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРІВ у СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ

      Андрій Кепіч, Людмила Щербак ( Київ. Україна) |    Download article |  Link

    Проблеми зайнятості сільського населення, зниження рівня якості життя потребує пошуку нових альтернативних рішень. Пріоритетності розвитку має набувати сфера туризму через можливість появи нових атракцій у сільській місцевості для організації дозвілля відпочиваючих, відродження традиційних народних ремесел, створення місць прикладання праці для осіб з фізичними вадами. Розширення спектру туристських послуг, поява нетрадиційних видів туризму, покращення туристичної інфраструктури зумовлює потребу у створенні об’єднань усіх складових сільського туризму в кластерну систему.