31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ҚР «Білім туралы» Заңының баптарында білім алушылардың білім беру бағдарламаларына тең қолжетімділікті, түзету-педагогикалық және әлеуметтік қолдауды, мүмкіндігі шектеулі балалардың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігін қарастыратын мемлекеттің білім беру саласындағы саясатының мәні мен принциптері айқындалған.

 • За останні десять років дослідники досить часто порушували питання психологічного благополуччя особистості. Пов'язано це, в першу чергу, з невирішеною в психології проблемою того, що для особистості служить джерелом внутрішньої рівноваги, які компоненти даного процесу, завдяки яким емоційно-оцінним відносинам воно формується, як впливає на поведінку, і найголовніше – як можна допомогти особистості досягти необхідного рівня психологічного благополуччя. Проблема суб'єктивного благополуччя сьогодні є предметом вивчення не тільки в соціальній психології, а й усієї науки в цілому. Психологічне благополуччя досліджується в аспекті адаптації особистості, соціалізації, самоактуалізації тощо.

 • ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ У МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

    Тетяна Кириченко, Вікторія Мельничук (Переяслав, Україна) |    Download article |  Link

  Проблема культури мовлення особистості, попри багаторічну історію вивчення, актуальність і значущість опосередковано розглядалася саме в підлітковому віці.

 • Серед численних проблем входження людини в суспільство можна виокремити питання про плани, уявлення, очікування на майбутнє, які є, з одного боку результатом, а з іншого - умовою розвитку стосунків старшокласника із зовнішнім світом.

 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ПІДЛІТКІВ

    Тетяна Кириченко, Юлія Лаврик (Переяслав, Україна) |    Download article |  Link

  Проблема мотивації, мотивів поведінки та діяльності є однією із найважливіших у психології. Мотивація, будучи стрижнем психології особистості, обумовлює особливості поведінки і діяльності особистості.

 • Тетяна Кириченко, Марина Сербин (Переяслав, Україна)

    ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ  |    Download article |  Link

  Характерним для періоду дорослішання є процес розвитку моральної самосвідомості, який пов'язаний з активізацією уваги підлітка до своїх особистісних якостей, з прагненням зрозуміти хто він є, з потребою проаналізувати свої досягнення і недоліки, з прагненням виявити людську гідність, показати свою єдність з іншими і одночасно незалежність, автономність від них.

 • До психологічних засобів відновлення працездатності належать психотерапія, психопрофілактика, та психогігієна. Різноманітні впливи на організм через психічну сферу шляхом терапії, профілактики, гігієни мають інформативний характер, сигнали – носії інформації, продукуються психікою безпосередньо або опосередковано. Цим і відрізняються дані впливи від інших засобів, наприклад, фармакологічних. Психотерапія включає м’язеву релаксацію, спеціальні дихальні вправи, про що вже згадувалось вище, а також гіпнотерапію.

 • ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

    Валентина Спряжка (Переяслав, Україна) |    Download article |  Link

  Мовлення - частина людської особистості, яка визначає та є чинником її поведінки, мислення, усвідомлення рівня буттєвості у світі. Саме мовлення творить ментальність народу, націю і є її душею, вона виокремлює націю серед інших цивілізованих народів. За допомогою мови формується мовлення. Дж. Уотсон зазначав, що «мовлення – це дія, тобто поведінка».

 • Подієва насиченість, гранична концентрація соціально-політичних подій останніх років спричиняє актуалізацію проблем ціннісно-смислового становлення особистості та суспільства як у науковому дискурсі, так й в освітній практиці. Психологічним базисом ціннісно-смислових орієнтацій людини виступає багатогранна структура потреб, мотивів, інтересів, цілей, світогляду, що утворюють спрямованість особистості та виражають соціально детерміноване відношення індивіда до оточуючої дійсності. Більшість науковців трактують ціннісно-смислові орієнтації як центральну позицію людини, що впливає на спрямованість і зміст соціальної активності, загальний підхід до оточення та самого себе, надають сенс і напрямок діяльності людини, визначають її поведінку. Тому важливим стає вивчення динаміки ціннісно-смислової сфери особистості студентів в умовах кризи, пов'язаною з військовим станом в країні.