31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПОСТМОДЕРНІЗМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗІ

    Оксана Лемак, Оксана Кафлик (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  Першою термін «постмодернізм» ужила в Україні в 1991 р. Наталка Білоцерківець, охарактеризувавши літературні гурти «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», музичні — «Брати Гадюкіни», «СестричкаВіка» як постмодерністські. Того ж року Галина Сиваченко в статті «Зрушення кордонів: постсоціалізм чи постмодернізм?» пов’язала постсоціалістичний ігровий словацький роман 80-х із постмодернізмом, акцентуючи на самопародійному ефекті постмодернізму, тобто свідомій підробці стилю якогось письменника, твору чи школи. На її думку, в літературах Центральної та Східної Європи постмодернізм давав змогу митцю, що знаходився під потужним політичним пресингом, зберегти власну індивідуальність.

 • ДІЄСЛОВО

    Зоряна Сея, Ольга Ястремська (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  Дієслово – це повнозначна частина мови, яка означає дію або стан. Дієслово відповідає на питання що робити? що зробити? і в реченні найчастіше буває присудком. Наприклад, Пройдуть зливи, замовкнуть грози, задрімають вітри на ланах.

 • Лексика – складова мови, яка є найбільш чутливою до різних суспільних процесів. Це нерв усієї мовної системи, який відразу реагує на всі зміни у суспільстві. Лінгвіст Рустам Гаджієв зазначає: «Що трагічніша подія, то сильніший її відбиток на мові» [14]. Кожна епоха чи конкретний історичний період залишає в нашій культурі словесні символи саме через лексичну систему. Російсько-українська війна 2022 року увійде в українську лексику різними тематичними групами та новими тенденціями. У мові під час війни виникнення нових лексичних тенденцій, крім інших чинників, зумовлено актуалізацією експресивної функції.

 • Культура усного спілкування є важливим чинником у формування особистості майбутнього фахівця, зростанні його мовного іміджу. Надважливим чинником. Одним з основних завдань сучасної освіти є формування особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, самореалізації. На першому курсі студенти знайомляться з теоретичними та практичними аспектами культури усного фахового спілкування, зокрема у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».