31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Вперше «нано» як науковий термін з’явився в 1909 році в Німеччині. Ганс Ломан, професор зоології університету в Кіле, запропонував називати мікроскопічні водорості, які він досліджував з допомогою оптичного мікроскопа, «наннопланктоном», оскільки грецьке nannos означає «карлик». Цей префікс Ломан запропонував використовувати для об’єктів, розміри яких менші за мікрометр, хоча 1905 року як одиницю вимірювання було затверджено ангстрем (10-10 м) внаслідок активного вивчення випромінювань і вимірювання їхніх довжин хвиль на честь шведського фізика Андерса Юнаса Ангстрема, який зробив великий внесок у розвиток спектроскопії.