31 October, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Проблеми розвитку сім’ї цікавлять представників різних галузей. Гендер та сім’я між собою тісно взаємопов’язані. Підтвердженням цьому є те, що формування гендерних ролей відбувається в сім’ї, яка, у свою чергу, є первинним агентом гендерної соціалізації. Саме тому важливо проаналізувати типологію шлюбно-сімейних відносин, щоб зрозуміти джерела формування гендерних взаємин та прослідкувати сучасні тенденції гендерних відносин.