ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРІВ у СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ

  Андрій Кепіч, Людмила Щербак ( Київ. Україна) |    Download article

Проблеми зайнятості сільського населення, зниження рівня якості життя потребує пошуку нових альтернативних рішень. Пріоритетності розвитку має набувати сфера туризму через можливість появи нових атракцій у сільській місцевості для організації дозвілля відпочиваючих, відродження традиційних народних ремесел, створення місць прикладання праці для осіб з фізичними вадами. Розширення спектру туристських послуг, поява нетрадиційних видів туризму, покращення туристичної інфраструктури зумовлює потребу у створенні об’єднань усіх складових сільського туризму в кластерну систему.