31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ЦИКЛ УПРАВЛІННЯ ПОМИЛКАМИ (ERROR MANAGEMENT) У ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

    Юрій Поскрипко, Ірина Рибалко (Київ, Україна), Інга Семко (Черкаси, Україна), Максим Поскрипко (Варшава, Польща) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. Розробка та дослідження методології «Управління помилками» (Error management) як сучасного напрямку менеджменту, зокрема проєктного менеджменту є актуальною науковою та практичною проблемою, оскільки безпомилкової діяльності не існує, «робота над помилками» в управлінській практиці відбувається переважно емпірично, а систематизації розрізнених даних з «управління помилками» в як окремого напрямку сучасного менеджменту досі немає.

 • Американська система підтримки МСП почала формуватися однією з перших в світі і є сьогодні однією з найбільш розвинених. Вважається, що основою діючої Адміністрації малого бізнесу (SBA) США (створена в 1953 р.) є Фінансова корпорація з реконструкції, яка була створена в 1932 р. за вказівкою Герберта Гувера і покликана надавати позики не тільки великим, але і дрібним виробникам, які постраждали в результаті Великої депресії 30-х років ХХ ст.

 • Високий рівень конкуренції, загострення нецінових методів конкурентної боротьби, значний ступінь невизначеності та мінливість зовнішнього середовища, періодичні економічні кризи значно впливають на діяльність сучасних фармацевтичних компаній, особливо тих, які діють на ринку безрецептурних лікарських засобів. В таких умовах перед підприємствами гостро постає питання розвитку торгової марки у напрямку формування бренду як стійкої конкурентної переваги, яка дозволяє мінімізувати еластичність попиту за ціною, забезпечити додаткову прибутковість та стабільну позицію на високо конкурентному ринку навіть у мінливому середовищі.

 • Одним з ключових завдань гуманітарної політики є створення умов для формування та накопичення у населення гуманітарних цінностей здатних сформувати стійке позитивне відношення кожного з членів спільноти до консалідованого, відповідального, відкритого та прихильного ставлення один до одного, громадських інститутів та держави в цілому.

 • Торговельне обслуговування покупців є однією із найголовніших складових культури торгівлі, воно спрямоване на задоволення потреб споживачів у процесі придбання товару чи послуги. З кожним днем споживачі стають вимогливішими та більш обізнаними, тому підприємцям постійно потрібно удосконалювати не тільки якість продукції, а й обслуговування, яке в умовах ринкових відносин стає важливим об’єктом контролю й економічного аналізу для підприємств торгівлі. Одним із основних показників, які характеризують процес обслуговування покупців, є рівень якості обслуговування. Від даного показника залежить й розмір прибутку та ефективність торговельної діяльності підприємства.

 • Постановка проблеми. Реалії сьогодення вимагають залучення додаткової інформації для прийняття управлінських рішень, виникнення специфічних чинників, які впливають на результати господарської діяльності, зокрема системи оподаткування тощо. Згідно з цим є необхідність перегляду низки сталих уявлень щодо теоретичних та практичних сrладових інформаційного забезпечення в сучасних умовах. Крім того це стосується питань, пов’язаних з практикою формування бухгалтерської інформації. Потреба в цьому визначається новими функціями обліку й методами збирання опрацювання даних про діяльність підприємств. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) у вітчизняній практиці є важливим етапом реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності, орієнтованих на їхню конвергенцію з національною системою обліку.

 • В сучасних економічних умовах проблема підвищення конкурентоспроможності є актуальною для підприємств усіх галузей світового господарства. На сьогоднішній момент для досягнення ефективних результатів своєї роботи підприємствам необхідно пристосовуватися до постійно змінюваних умов, які, в свою чергу, вимагають розробки інноваційних концепцій розвитку підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. Для розробки даних концепцій необхідно ретельне вивчення економічної категорії конкурентоспроможності, її особливостей і ознак. Відсутність необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг часто призводить до серйозних прорахунків при встановленні цін, що веде в ряді випадків до істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств.

 • Управління грошовими потоками забезпечує збалансованість фінансово-господарської діяльності підприємства, що безпосередньо впливає на досягнення економічної мети діяльності підприємства. Тому при проведенні аналізу грошових потоків важливим є врахування генерування грошових потоків всіма субʼєктами, з якими взаємодіє у своїй діяльності підприємство.

 • Питання доступності еколого-економічних індикаторів України та її регіонів залишається актуальною проблемою з часів Чорнобильської катастрофи. Якщо у 1986 р. ця проблема була пов’язана, насамперед, з обмеженістю відповідної публічної інформації і офіційною боротьбою з радіофобією, то станом на 2019 р. проблема пов’язана з безконтрольним розшаруванням населення за доходами, інтересами та цінностями, можливостями формувати, висловлювати і захищати інтереси та цінності.

 • З розвитком туристичного ринку істотним чинником формування споживчих переваг стає наявність реклами для споживчого середовища. Кожен готель намагається створити рекламу, яка буде істотно виділяти його, серед великої кількості конкурентів. Для того, щоб реклама була індивідуальною і неповторною, великі готелі створюють свої рекламні відділи. Тоді, вони можуть бути впевнені, що менеджери і агенти з реклами, будуть зацікавлені в індивідуальності й неповторності реклами. Ті, хто не можуть дозволити собі створення і утримання особового рекламного відділу, замовляють її в рекламних агентствах і вимагають від них розробку та проведення ефективних рекламних компаній та акцій для залучення більшої кількості клієнтів та конкурентоспроможності.