31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • На сьогодні спорт стає все більш популярним заняттям, а його значимість для людей з кожним днем зростає, тому що спорт – це невід’ємна частина нашого життя. Не даром говорять: якщо хочеш бути здоровим, тримати своє тіло в формі, бути більш сміливим, впевненим у собі, закаляти дух і силу характеру, волі – займайся спортом. Спорт не обмежується простими фізичними вправами: спорт – це образ життя, образ мислення людини, який формує гармонійно розвинуту особистість. У наш час існує багато можливостей для заняття спортом на різний смак та побажання: спортивні зали, басейни, фітнес студії різних напрямків, танцювальні зали, майданчики для баскетболу, волейболу, тенісу, бігові треки та багато інших.

 • Наш час вимагає відродження духовності українського народу, яке неможливе без здоров’я підростаючого покоління та нового підходу до фізичного виховання молоді, оскільки воно є складовою частиною фізичної культури, а відтак – загальної культурою нації. Зростання та поширення гіподинамії, різке погіршення екології, збільшення стресових ситуацій викликають захворювання, серед яких найбільший відсоток займають хвороби серцево – судинної, нервової, дихальної та імунної систем, а також онкологічні ускладнення та порушення функцій опорно – рухового апарату. Все це призводить до зниження активної життєдіяльності людини, скорочення тривалості її життя та викладає занепокоєння і турботу за майбутнє нації.

 • МІЖНАРОДНІ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДІНГУ

    Тетяна Глоба, Максим Мудрак, Вікторія Шихмагомедова (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  За визначенням Всесвітньої організації туризму бренд країни – це сукупність емоційних і раціональних уявлень, що є результатом зіставлення всіх ознак країни, власного досвіду й чуток, які впливають на створення певного образу про неї. Відповідно при згадуванні назви держави (бренда країни) відразу виникає ланцюг асоціацій стосовно цієї країни, наприклад: обіцянки щодо очікуваної стабільності, безпеки, гостинності, привабливості для проживання та відпочинку; врахування накопиченого досвіду; асоціювання з високим рівнем якості й цінності; провокування встановлення тривалих, що ґрунтуються на взаємній довірі, відносин; гарантування збільшення доходів країни.

 • Formulation of the problem. In recent years, cheerleading has been developing rapidly in Ukraine. The number of students and school youth involved in this sport is growing. A change in trends regarding the content of athletes’ competitive activities is observed on the international arena. New types of competitive program appear. Cheerleading demonstrates certain features of the social sports movement. This requires additional substantiation of the cheerleading position in the system of physical education of the younger generation in Ukraine, establishment of development tendencies and prospects forecasting for the sphere of physical culture and sports. Today cheerleading is the subject which is researched by many authors, in particular Lutsenko L.S. and Zinchenko I.O. They studied the effectiveness of the training process of cheerleaders. Y.M. Ivanchenko investigated the planning and organization of the long-term training process. A.A. Bolyak and YY Krykun studied the features of the competitive activity, etc. At the same time, in the literature available for us, we did not find works regarding the modern aspects of cheerleading.

 • В умовах стрімкого розвитку суспільства потреба у збереженні здоров'я значно зростає. Умови життя, що змінюються, соціальні зміни і інші чинники, що впливають на здоров'я людини як фізичне, так і психічне викликають велике занепокоєння. Намагаючись зберегти стабільність рівня і якості здоров'я населення, всюди йде пропаганда здорового способу життя, розробляються різні оздоровчі програми і зводяться нові спортивні об'єкти.

 • Спорт створює основу для виникнення безлічі ситуацій, в яких спортсмен повинен проявляти стійкість до стресів, витримку, вміння не піддаватися сильним деструктивним емоціям, як під час змагань, так і поза ними, що потребує вдосконалення контролю над психічними реакціями спортсмена. Адже спорт – це не тільки ігрова, а й складна, важка, трудова, професійна діяльність, що вимагає від людини великого напруження всіх її фізичних і духовних сил. Значущість теоретичних досліджень у спорті полягає в тому, що вони суттєво доповнюють концепцію людини як суб'єкта спортивної праці.

 • ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ

    Валентина Ляшенко, Александр Розпутний (Киев, Украина) |    Завантажити статтю |  Link

  Здравоохранение во всем мире, в том числе и в Украине, стремится развивать, охранять и укреплять человеческое здоровье. Этому способствует профилактический характер современной медицины, распространённость квалифицированного бесплатного лечения, общедоступность медицины, широкая сеть лечебно-профилактических учреждений (санаториев, профилакториев и т.п.). Особое место в системе здравоохранения принадлежит физической культуре и спорту, а, следовательно, и физическому воспитанию. Именно на это указывали выдающиеся ученые М. Амосов, Л. Волков, М. Козленко, Г. Костюк, И. Павлов и другие.

 • Метою фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів є формування фізичної культури особистості.

 • З’ясовано, що фізична культура у своїй цілісності й закінченій об’єктивності (у сенсі справжньої дійсності) носить суб’єктивно-особистісний характер, тобто резюмується у формуванні особистості студента як вільної індивідуальності. У наукових дослідженнях увага концентрується на думці, що фізична культура – це об’єктивне утворення, яке має суб’єктивний і, навіть більше, індивідуально-особистісний характер. З огляду на це, фізична культура є базовим, фундаментальним шаром, інтегрувальною ланкою загальної культури людини, що містить великий потенціал відтворення особистості як цілісності.

 • СПОРТШЫЛАРДЫҢ АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫ

    Тилла Сактаганова, Ақнұр Маханбетияр (Алматы, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Таеквондо - бұл бір мезгілде спорт және жауынгерлік өнер түрі, онда адам қол, аяқтың көмегімен өзін қорғауға және қарсыласқа шабуыл жасауға үйренеді. Таеквондо шығыс күрестеріне жатады, кәріс халқының ұлттық спорт түрі саналанады. Бұл спорт түрі денені ғана емес, сонымен қатар рухты да шынықтырады.