31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Как известно, колорадский жук широко распространен в различных странах мира и является одним из серьезных вредителей картофеля.Впервые как вредитель он был зарегистрирован в штате Колорадо в 1859 году [4, с. 156]. В начале 20-го века колорадский жук поселился на европейском материке. Предполагают, что его первый очаг появился во Франции (порт Бордо) в 1916-1918 годах, куда случайно был завезен американскими кораблями [4, с.157]. В 1935 г. вредитель проник в Испанию, Бельгию, в 1936 году – в Голландию, Германию [5, с. 60-61]. На территории бывшего СССР первые очаги колорадского жука были отмечены в Львовской области в 1949 году[1, с. 6].

  • Оптимальна організація навчання не лише дає змогу отримати необхідні знання, уміння та навички, а й надає можливість зберегти здоров’я дітей. Навпаки, порушення гігієнічних вимог і принципів побудови навчально-виховного процесу сприяє погіршення стану здоров’я за рахунок формування «шкільних хвороб» та донозологічних станів, пов’язаних із навчанням.

  • ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

      Оксана Миздренко, Сніжана Ковальчук (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Однією з провідних особистих функцій людини є ставлення до власного здоров’я як до найважливішого чинника реалізації життєвих цілей. Близько 75 % хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки. За даними досліджень українських фахівців, 36,4 % учнів загальноосвітніх шкіл мають низький рівень фізичного здоров’я. За останні 20 років виявлено зменшення показників маси тіла у школярів усіх вікових груп, особливо у віці становлення статевих функцій, як у дівчаток, так і у хлопчиків, з одного боку. З іншого боку, в Україні – 10 % дитячого населення мають надмірну масу тіла. Щорічно серед дітей до 14 років реєструється близько 60 тисяч нових пацієнтів з ожирінням. Окрім того, на думку деяких авторів, ці дані не відповідають дійсності і реальний рівень поширеності ожиріння в дитячому віці є значно більшим.

  • За даними ВООЗ, стан здоров’я дітей і підлітків є однією з найбільш актуальних проблем в усьому світі. Її важливість багато в чому обумовлена прогресуючим погіршанням стану навколишнього середовища. Організм підлітків, що перебуває в процесі розвитку, в більшій мірі підлягає впливу як сприятливих, так і несприятливих факторів, більш швидко та гостро реагує у відповідь на зміни навколишнього середовища. Під час вивчення особливостей впливу різних факторів важливо визначити закономірності їх комплексної дії, а також з’ясувати яким чином у разі їх комбінації модифікується вплив кожного фактора загалом. Проте у будь-якому випадку інтегральним результатом впливу навколишнього середовища на підліткове населення є рівень і якість здоров’я підлітків [3, с. 7].