31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • НАНОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ З ПРОГРАМОВАНОЮ ЛОГІКОЮ

      Олександр Мельник, Вікторія Козаревич (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Актуальність досліджень. Усунути протиріччя між спеціалізацією і універсальністю можна шляхом розробки програмованих наноелектронних пристроїв (ПНЕП), алгоритми роботи яких можуть бути змінені на вимогу розробника конкретної обчислювальної апаратури, тобто шляхом створення арифметико-логічних схем з програмованими характеристиками. [1, с.34-48]