31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • МІФ В ЕКРАННІЙ КУЛЬТУРІ

      Лариса Дроздова (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Глобальна медіатизація активно впливає на масову свідомість і різні сфери життєдіяльності людей: мистецтво, політику, релігію, освіту, сприяючи тим самим розвитку екранної культури. Створюючи ілюзію реальності, побудовану в чомусь за законами міфу (грец. - 'слово, мова, переказ'), екранна культура є моделюючою системою, що впливає на свідомість глядачів на догоду певним політичним, моральним і культурним вимогам часу. Необхідно відзначити і той факт, що в XX ст. міф став по-справжньому креативною формою культури, тобто механізмом соціальної та ідейної інтеграції суспільства. З одного боку, екранна культура спирається на вікові традиції міфології, виступаючи при цьому одним з її проявів. З іншого - створює свою власну міфологію, засновану на потребах суспільства.