31 Травень, 2020

ХХVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ

      Анатолій Волошко, Василь Калінчик, Віталій Калінчик, (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Вступ. Вимірювання потужності і енергії включає операції множення і інтегрування їх добутку. Подальша обробка пов'язана з перетворенням потужності в цифровий код. У свою чергу розрізняють прямі і непрямі методи вимірювання потужності. При прямих методах вимірювання результат пропорційний добутку вихідних величин (метод ватметра), при непрямих методах визначається значення вихідних величин, а потім обчислюється їх добуток (метод амперметра і ватметра). Висока точність при використанні методів непрямих вимірів супроводжується великими вартісними і апаратурними витратами.

  • УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ

      Василь Калінчик, Віталій Калінчик, Лариса Несен, Віктор Скосирев (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    Вступ. Дефіцит потужності в години пікових навантажень ускладнює підтримання балансу між потужностями генерації та споживання. Все це привело до необхідності введення обмежень електричного навантаження виробничих споживачів і розвитку методів і засобів управління режимами електроспоживання [1-3].