30–31 Березень, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • У компетенцію спеціаліста з спортивної медицини входить вивчення відхилень у стані здоров'я спортсменів, що виникають внаслідок нераціонального застосування інтенсивних занять спортом, а також через допуск до занять фізкультурою і спортом осіб, з різними відхиленнями у стані здоров'я. Здоров'я спортсмена – це інтегральний показник ефективності використання системи підготовки, відповідності режиму й методики тренування індивідуальним функціональним можливостям організму. Дуже важлива роль у підтриманні гармонійної фізичної форми у спортсменів відіграє спеціаліст з фізичної реабілітації. Однією із обставин, які роблять проблему реабілітації актуальною, є бурхливе зростання науково-технічного прогресу і в зв'язку з цим - зміна життя та діяльності населення високорозвинених країн [2; ст. 28].

 • Актуальность. Направление Пумсэ в тхэквондо унаследовало долгую историю развития этого боевого искусства и историю Кореи, в результате которой была сформирована и унифицированная техника тхэквондо в ходе длительных исследований и практической деятельности мастеров Пумсэ [1,5,7].

 • ЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

    Сергій Самойлик, Василь Максим’як (Дрогобич, Україна) Святослав Попович (Львів, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Фізичне виховання покликане формувати в студентства дбайливе ставлення до власного здоров’я та фізичної підготовленості, комплексно розвивати фізичні й психічні якості, сприяти творчому використанню засобів фізичної культури в організації здорового способу життя.[2] За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), молоді люди у віці від 16 до 29 років складають понад 30% всього населення у світі. Учені, що досліджують проблеми здоров’я студентської молоді, встановили, що найбільшу частоту хвороб складають захворювання нервової системи, органів дихання, травлення та чуття. Причому, від початкового до випускного курсу спостерігається прогресуюча тенденція їх розвитку. Поширеність хронічних захворювань серед студентів складає близько 800 випадків на 1000 обстежених.

 • РАЗВИТИЕ СПОРТА В КАЗАХСТАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

    Наталья Соловьева, Оксана Назаркина (Астана, Казахстан)  |    Завантажити статтю |  Link

  В настоящее время в нашей стране формируется активный интерес к здоровому образу жизни. По сути дела, можно говорить о том, что в Казахстане возникает новый социальный феномен, выражающийся в острой экономической заинтересованности граждан в сохранении здоровья как основы материального благополучия. Необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-спортивного движения и продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом. Общенациональное патриотическое движение за оздоровление кахахстанских граждан средствами физической культуры и спорта должно быть подкреплено на уровне региональной политики, инициативами предпринимательских кругов, трудовых коллективов, общественных организаций и учебных заведений. Важнейшая задача совершенствования системы управления физической культурой и спортом - формирование оптимальной отраслевой модели управления, в которой будут четко распределены и согласованы компетенция и полномочия, функции и ответственность всех субъектов физкультурно-спортивной деятельности, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Республики Казахстан и местных органов власти. Так, например, в Астане проводиться ежегодный легкоатлетический забег RUN ASTANA на 10000 метров. Это одно из наиболее значимых событий для любителей бега в Казахстане.

 • Аннотация. Физикалық дайындықтың төмендігі мен денсаулық жағдайы бойынша ауытқулардың болуы жұмыс қабілеттілігінің төмендігіне алып келетіндігі белгілі.Физикалық тәрбие құралдары арқылы ұйымдастырылған дене белсенділігі - жұмыс істеуге қабілеттерін дамытуға қуатты фактор болып табылады. Түйінді сөздер. Физикалық дайындық,физикалық тәрбие,студент,физикалық қасиеттер. Студент жастардың денсаулығы мен физикалық дайындығын жетілдірудегі кедергілер мемлекеттің маңызды проблемаларының бірі болып табылуда.Жастардың денсаулығын сақтау мен нығайту – қазіргі таңда ЖОО алдындағы басты міндеттердің бірі. Әрбір ЖОО студенттердің физикалық дайындығының жоғарлауына, спорттық қабілеттерінің жетілуіне және де салауатты өмір салтын ұстануын насихаттауға ұмтылуы қажет.