30–31 Березень, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Все більшої популярності набувають соціологічні та маркетингові дослідження організовані у режимі on-line, що актуалізує питання вивчення факторів, що впливають на їх поширення та є перевагами on-line досліджень. У той же час необхідно висвітлити й питання бар'єрів застосування on-line опитувань, тобто характеристик, що заважають їх використанню. Сьогодні інтернет став одним із найбільших каналом комунікації, через який індивіди отримають та обмінюються інформацію, розважаються, спілкуються, працюють. В Україні аудиторія інтернету — єдина аудиторія, порівняно з аудиторією телебачення та радіомовлення чи преси, що зростає з року в рік. Так, за даними дослідження, проведеного на замовлення Інтернет Асоціації України компанією Factum Group Ukraine на всій території України, без урахування Криму, проникнення інтернету в Україні склало 62%. За останні півроку (в порівнянні з даними вересня 2015), проникнення інтернету зросло на 7% (або 4% в абсолютних цифрах) - з 58% до 62%. Більше третини користувачів - українці віком до 29 років[1]. Однак on-line опитування досі є мало розповсюдженим методом маркетингових досліджень в Україні. Згідно даних Української Асоціації Маркетингу частка on-line інтернет опитувань серед різних методів у загальному об’ємі маркетингових досліджень становить у 2014 році 4% (див. табл.1.) [2,с.18].