30–31 Березень, 2016

ХXІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. Музика має магічну силу впливу на духовний світ людини, є основою духовно – морального розвитку особистості, саме тому вона відіграє важливу роль в житті людей, а для молодших школярів стає першим кумиром і можливістю самоствердитись, самовиразитись. Заняття хоровим співом у молодшому хорі позитивно впливають на чуттєву сферу молодших школярів, на судження, погляди, смаки, художні зокрема, визивають великий інтерес учнів молодших класів до музики, яку вони виконують, до самого процесу співу, що народжує стійке позитивно – емоційне відношення до навчання.

  • У сьогоденних умовах розвитку суспільства дедалі більшої актуальності набуває потреба у гармонійно розвинених особистостях, у зв’язку з цим підвищуються вимоги щодо рівня освіченості людини загалом. Головна роль у досягненні всебічного розвитку особистості належить загальноосвітній школі, покликаної здійснювати масове музичне виховання учнів. Основною метою музичного виховання у сучасній школі є формування музичної культури, складовим компонентом якої є наявність у дітей художнього смаку. Значного впливу на формування художнього смаку учнів підліткового віку має зовнішнє середовище, а саме засоби масової комунікації, через які розпоширюються пануючі в суспільстві погляди й уподобання. При відсутності цілеспрямованого впливу смакові переваги учнів формуються спонтанно, найчастіше у межах масової культури. У зв’язку з цим спостерігається протиріччя між необхідністю виховувати учнів на високохудожніх зразках вітчизняної і зарубіжної музичної культури і тим музичної середовищем, яке оточує підлітка в повсякденному житті, впливаючи на формування його музичних смаків і уподобань.