31 января, 2020

ХХIII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • У сучасному динамічно змінюваному світі заклади вищої освіти (ЗВО) мали б визначати напрям розвитку економіки та суспільного життя держави, бути не тільки носіями теоретичних знань, а й впроваджувати механізми поєднання фундаментальних досліджень (базовий принцип класичного університету) із прикладними розробками, що мають комерційну перспективу. Саме так, сьогодні функціонують університети, які очолюють світовий рейтинг вишів. Google (тепер Aphabets Inc) зародилася у кампусі Стенфорду і несе його культуру у своїх корпоративних цінностях та способах управління. В Університеті Оулу (Фінляндія) вже вивчають і тестують мобільний зв’язок 6G, масштабний комерційний запуск якого очікують лише через 10 років. Базовий принцип стратегічної програми Stanford-2025 – модель Open Loop University, яка передбачає, що можна залишатися студентом університету впродовж довшого часу, працювати не "закінчивши" його і періодично звертатися Alma mater за інтелектуальним підживленням. Такі футурологи, як Кьелл Нордстрем, припускають, що на зміну звичному способу отримання вищої освіти з видачею дипломів прийде модульна система за формулою: 3-5 місячний інтенсив – робота з активним використанням отриманих знань, потім знову навчання і так далі.

 • Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку усіх економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку України.

 • У сучасних умовах господарювання одним із важливих чинників розвитку ринкової економіки є ефективна банківська система, основу якої складають комерційні банки. Від надійності банківської системи залежить не тільки подальший розвиток економіки держави, а й добробут кожного клієнта банківської установи. Банківський сектор – є частиною фінансової системи, яка виконує специфічні функції, складається із банківських установ і Національного банку України (НБУ).

 • Банк є юридичною особою, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги [4]. Найважливішим фактором, що впливає на суму всіх видів прибутків банку, є розмір доходів банку, який він отримує в процесі діяльності. Доходи банку – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів).

 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

    Марина Морозова (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Ефективність управління багато в чому залежить від того, в якій мірі керуючий суб'єкт володіє повною, достовірною, а головне оперативною інформацією про об'єкт в цілому або його окремих параметрах, про особливості і закономірності його розвитку. Головним джерелом інформації про персонал як об'єкт управління виступає його комплексна оцінка. Ситуація, що склалася в країні, організаційні, фінансово-економічні проблеми вимагають повної реалізації інтелектуальних, ділових, професійних якостей працівників всіх рівнів.

 • Розвиток підприємницького середовища в Україні, відкриття нових ринків збуту в Європі та світі, жорстка конкурентна боротьба, впровадження нових технологій у виробництво та управління, використання сучасних форм фінансування бізнес-проектів обумовлює виникнення проблеми браку професійних знань і вмінь керівників під­приємств малого та середнього бізнесу.

 • Молодь – це та категорія населення, від якої безпосередньо залежить розвиток нашої країни. Молоді люди володіють необхідним потенціалом, реалізація якого найближчим часом може істотно поліпшити соціально-економічне становище суспільства і відродити національні та духовні надбання українського народу. Відповідно до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, до молоді відносяться громадяни України віком від 14 до 35 років [1].

 • Світова фінансова криза 2007-2008 рр. та європейська суверенна боргова криза 2010-2011 р. виявили слабкі місця у регулюванні банківської діяльності в Європейському Союзі. Одним з найбільш проблемних питань виявилося те, що, незважаючи на встановлення на рівні права ЄС єдиних вимог до діяльності кредитних установ, практика пруденційного регулювання з боку національних органів держав-членів ЄС значно відрізнялася. Окрім цього, дії окремих держав з надання значної фінансової підтримки приватним банкам та позичальникам призводили до зростання суверенних боргів держав, що підривало основи макроекономічної стабільності в ЄС. В свою чергу, зростання зовнішніх боргів держав створювало значні ризики та передумови для нестабільності банківського сектора ЄС . У зв’язку з цим, на Саміті держав-членів єврозони 29.06.2012 було прийнято рішення про створення Європейського банківського союзу.

 • CONFLICTS IN INNOVATIVE ACTIVITY

    Synychenko Anzhelika Guculiak Natalia (Vinnitsa, Ukraine) |    Скачать статью |  Link

  Conflicts are an integral part of any society’s life. In terms of competition which means to be honest one without monopolism and protectionism, any company must develop, increase its efficiency to survive. All this is impossible without innovations. In any company staff has different attitude towards innovations. Such attitude can cause arising of significant contradictions, psychological barriers to innovations that can lead to serious conflicts. They became urgent in Ukraine due to difficulties of social and economic situation and political instability in the country.