31 января, 2020

ХХIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В [1] виведено наслідок із закону збереження і перетворення повної механічної енергії: сума енергії, отриманої при порушенні рівноваги замкненої системи, та енергії, витраченої на порушення рівноваги, перевищує витрачену енергію не більше, ніж удвічі, і не перевищує всю енергію, попередньо урівноважену в системі. Наслідок не охоплює всю динаміку енергії, адже торкається лише порушення рівноваги. Отже, необхідно аналогічно дослідити відновлення рівноваги енергії.

  • ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ 3D ПРИНТЕРІВ

      Іван Качан, Михайло Шатнюк (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

    В сучасних умовах розвитку промисловості важливе місце зайняли технології 3D друку [1-4]. По мірі все більшого використання технологій 3D друку стали помітними окремі недоліки даної технології [5-9]. До них слід віднести також і похибки форми готових деталей, які виникають за рахунок динаміки руху друкувальної головки.

  • Сучасний розвиток техніки тісно пов’язаний з інноваціями в галузі розроблення нових полімерних композиційних матеріалів. Полімерні композити, в основному, застосовуються як матеріали конструкційного призначення. Актуальною проблемою сучасної техніки є необхідність створення матеріалів з підвищеною зносо- та абразивостійкістю.