31 января, 2020

ХХIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Історична практика функціонування країн і суспільств наочно довела, що важливішою умовою їх сталою, поступального розвитку є поділ влади і розподіл владних повноважень. В науковому, політологічному плані такий процес називають принципом субсидіарності – як поділ влади між її основними гілками (законодавча, виконавча, судова) та розподіл владних повноважень ( по вертикалі і по горизонталі між усіма суб’єктами суспільно – політичних процесів).