31 января, 2020

ХХIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Для сучасних медіа однієї з актуальних проблем лишається змістове наповнення програм. Фактично тематики ЗМІ нині виходить на перший план. Особливо актуальною постає це питання для сучасного інформаційного телемовлення, яке намагається охопити широке коло проблем, пов’язаних із різними соціально-економічними сферами. До таких важливих тем належить й енергетична, що прямо чи опосередковано впливає на рівень та якість життя населення тієї чи тієї країни. Нині формується так званий напрям «енергетичної журналістики» як складник науково-технічної та соціальної журналістики. У матеріалах про питання у сфері енергетики насамперед ідеться про види і стан енергетичних ресурсів держави, альтернативні джерела енергії, роль енергетики в економічних процесах держави, енергетичну безпеку, боротьбу з корупцією тощо.