31 января, 2020

ХХIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

      Виктор Заика, Михаил Рабиковский, Виктор Шершуков, Валентин Короткин (Минск, Республика Беларусь) |    Скачать статью |  Link

    Исследования надежности в спорте свидетельствуют, что она обеспечивается высоким уровнем развития и стабильности физических, технических, тактических и психологических компонентов подготовленности спортсменов [1, 2, 3, 4, 5 и др.]. Все случаи снижения результативности в условиях соревнований следует рассматривать как отказы в работе, характеризующие ненадежную деятельность спортсмена [2]. Надежность в тяжелой атлетике количественно можно определить как отношение числа успешных попыток n к общему числу N выполненных попыток в данном движении: H=n/N.

  • Сучасні умови соціально-економічного розвитку вимагають нового підходу до формування здорового способу життя у студентської молоді. Метою формування здорового способу життя у педагогічному вузі є зміцнення здоров’я, виховання фізичної культури студента та здатність реалізовувати її у соціально-професійній, фізкультурно-оздоровчій діяльності та в сім’ї.

  • Весловий тренажер «Concept 2» створений в 1981 році братами Пітом і Діком Дрейсігакерамі, які поставили собі за мету створити тренажер для підтримки спортивної форми спортсменів-веслувальників в підготовчому періоді. Весловий тренажер «Concept-2» став відмінним «сухопутним» імітатором справжнього веслування. Дане обладнання було просто «приречене» на популярність серед спортсменів різного рівня. Тренажер виручив професійних спортсменів і використовується в спортивних залах і фітнес-клубах, реабілітаційних відділеннях госпіталів і в центрі підготовки астронавтів NASA [1, 5, 6].

  • В статті розглянуто роль держави у формуванні та удосконаленні сфери фізичної культури і спорту як важливого чинника здоров’я. Досліджено питання впливу фізичної культури на здоров’я сучасної людини. Визначено взаємозв’язок між фізичною активністю людини та станом її здоров’я, основні закономірності збереження якісного способу життя і здоров’я громадян України. Зазначено, що пріоритетним завданням сфери є виховання національних традицій прихильності до оздоровчої рухової активності як важливого компонента здорового способу життя особистості. Акцентовано увагу на тому, що передусім необхідно активізувати фізкультурно-оздоровчу діяльність різних верств населення за місцем проживання. Спортивні школи, спортивні та оздоровчі клуби, фітнес-центри, які нині функціонують, повинні стати передовою ланкою у вирішенні поставлених завдань.