РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН

  Світлана Яланська, Альона Денисенко (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

В статті розглянуто роль держави у формуванні та удосконаленні сфери фізичної культури і спорту як важливого чинника здоров’я. Досліджено питання впливу фізичної культури на здоров’я сучасної людини. Визначено взаємозв’язок між фізичною активністю людини та станом її здоров’я, основні закономірності збереження якісного способу життя і здоров’я громадян України. Зазначено, що пріоритетним завданням сфери є виховання національних традицій прихильності до оздоровчої рухової активності як важливого компонента здорового способу життя особистості. Акцентовано увагу на тому, що передусім необхідно активізувати фізкультурно-оздоровчу діяльність різних верств населення за місцем проживання. Спортивні школи, спортивні та оздоровчі клуби, фітнес-центри, які нині функціонують, повинні стати передовою ланкою у вирішенні поставлених завдань.