29–30 апреля, 2014

І Международная научно-практическая интернет-конференция

 • TO’PLAMIY KORRELLATSIYA NAZARIYASINI MATEMATIK STATISTIKANING BIR MASALASIGA TATBIQI

    A.E. Madrahimov, M.K.Ahmadjonova (Фергана, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Maqolada to’plamiy korrelyatsiya nazariyasini qo’llab uchta tasodifiy miqdorlarning korrelyatsion bog’lanish tenglamasida qatnashgan miqdorlar orasidagi bog’liqlikni statistik kriteriya tanlash va chiqarilgan xulosani statistik gipotezani tekshirish yordamida o’rinligini tasdiqlash masalasi o’rganiladi.

 • КОМП’ЮТЕР ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

    Наталія Бережна (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Пошук нових форм і прийомів вивчення математики в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості особистості. Уміння організувати роботу на уроці, створити умови невимушеності й зацікавленості у всіх учнів дозволяє вчителеві використати додаткові можливості (наприклад, застосування ПК) для розвитку кожної дитини та ще глибшого засвоєння матеріалу. У сучасній школі комп’ютер є важливою складовою для вивчення математики. Комп’ютер як засіб навчання підвищує якість засвоєння матеріалу, розвиває мислення у дітей. Застосування його на уроках призводить до якісних змін у змісті, методах і формах навчання. Він є не лише об’єктом вивчення, а і засобом формування навичок обчислення, складання алгоритмів, розвитку творчих здібностей, а також є засобом контролю знань учнів. За допомогою комп’ютера діти можуть робити безліч корисних справ: ознайомлюватись з інформацією, вивчати різні іноземні мови, в тому числі і свою мову, малювати, створювати музику і багато іншого.

 • МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ОЦЕНКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ МАШИН

    Сайдазим Кубаев, Илхом Рахматуллаев, Низомиддин Зиёдуллаев., Бобомурот Тошбоев (Самарканд, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Управляемые колеса с рулевым управлением представляют собой сложную колебательную систему. Как показала практика, при движении хлопкоуборочной машины, даже по ровной дороге со скоростью, превышающей некоторое критическое значение, случайные возмущения со стороны дороги вызывают у некоторых конструкций хлопкоуборочных машин колебания управляемых колес с нарастающей амплитудой. В результате в системе могут установиться устойчивые колебания. Колебания управляемых колес, как известно, служат причиной повышенного износа шин и деталей рулевого управления, а также могут привести к потере устойчивости хлопкоуборочных машин и их управляемости. Важным фактором для оценки управляемости является реакция на быстрое изменение положения управляющего органа, т. е реакция на управляющий сигнал - поворот рулевого колеса. Такие характеристики определяются при переходных режимах, среди которых: быстрый поворот рулевого колеса из нейтрального положения на определенный угол, освобождение рулевого колеса во время стационарного кругового движения и поворот рулевого колеса по синусоидальному закону.

 • Сучасне суспільство ставить перед системою освіти нові завдання, пов’язані з розробленням педагогічної стратегії за умов комп’ютеризації та інформатизації всіх сфер життя суспільства. Істотні зміни в інформаційному середовищі людини призвели до зниження ефективності використання традиційних підходів до навчання. Ці зміни пов’язані з упровадженням комп’ютерної техніки в різні сфери діяльності людини, що спричинює структурні зміни цієї діяльності. Можливості застосування комп’ютера в навчальному процесі перекривають традиційну сферу переважно алгоритмічної діяльності учня, яка дотепер була базою формування математичної культури покоління, що підростає [3, с. 108]. Можливості інформаційних технологій є безмежними, виникає проблема інформаційної (комунікативної) адаптації людини в соціумі. Сучасне суспільство усвідомило, що майбутнє немислиме без інформатизації всіх сфер людської діяльності. Потік інформації, з яким щодня, щогодини стикається людина, стає все більш потужним. Стрімко зростаючий потік інформації призводить до того, що з кожним роком збільшується розрив між загальною кількістю наукових знань і тієї їх частиною, яка засвоюється в навчальному закладі.