29–30 апреля, 2014

І Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Інформаційно-комунікативні функції державного управління в умо¬вах інформатизації суспільства та процесів глобалізації викликають сталий інтерес до проблем побудови діалогу між владою та суспільством, а отже, до професіоналізму осіб, безпосередньо причетних до здійснення такої дія-льності, та осіб, які забезпечують інформаційну підтримку інформаційно-комунікативної діяльності на всіх її етапах. Одним із заходів, спрямованих на інформаційно-комунікативне забезпечення споживачів управлінських послуг є підготовка нової генерації державних службовців, які були б спроможні контролювати й спрямовувати ключовий ресурс державної влади – інформаційний ресурс – на досягнення цілей державної політики і забезпечення якісних послуг. У контексті здійснення системою державного управління інформаційно-комунікативних функцій, спрямованих на реалізацію соціального управління, у різних аспектах – від змісту професійної освіти до професійної адаптації на робочих місцях – актуалізуються проблеми професійних ресурсів інформаційної діяльності (фахівців з документно-інформаційних комунікацій, інформаційних аналітиків) у органах державної влади. В контексті цього, варто зазначити, що професіоналізація, як процес становлення професіонала, включає ви¬бір людиною професії з урахуванням власних можливостей і здібностей, освоєння правил і норм професії, формування і усвідомлення себе як професіонала, збагачення досвіду професії за рахунок власного вкладу, розвиток своєї особистості засобами професії [3, с. 410].

  • Активне впровадження інформаційних технологій в діяльність місцевого самоврядування стало поширеною світовою тенденцією. Однак Україна рухається цим шляхом досить повільно. І передусім тому, що органам місцевого самоврядування України бракує чіткого усвідомлення всіх переваг використання інформаційних технологій. Тому роботу у цьому напрямі вони зазвичай обмежують закупівлею комп’ютерів та відповідного обладнання, підключенням до Інтернету, створенням локальних мереж і веб-сайтів [2]. Сучасний світ не можливо уявити без комп’ютерних технологій. Світова мережа «Інтернет» вже проникла в усі сфери життєдіяльності суспільства. З їх допомогою кожен може знайти своїх давно втрачених друзів, знайомих, познайомитись з новими людьми, обмінюватись фото-, відеоматеріалами та просто спілкуватись [6, ст. 92].