РОЛЬ, МІСЦЕ ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

  Альона Семененко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Сучасне суспільство ставить перед системою освіти нові завдання, пов’язані з розробленням педагогічної стратегії за умов комп’ютеризації та інформатизації всіх сфер життя суспільства. Істотні зміни в інформаційному середовищі людини призвели до зниження ефективності використання традиційних підходів до навчання. Ці зміни пов’язані з упровадженням комп’ютерної техніки в різні сфери діяльності людини, що спричинює структурні зміни цієї діяльності. Можливості застосування комп’ютера в навчальному процесі перекривають традиційну сферу переважно алгоритмічної діяльності учня, яка дотепер була базою формування математичної культури покоління, що підростає [3, с. 108]. Можливості інформаційних технологій є безмежними, виникає проблема інформаційної (комунікативної) адаптації людини в соціумі. Сучасне суспільство усвідомило, що майбутнє немислиме без інформатизації всіх сфер людської діяльності. Потік інформації, з яким щодня, щогодини стикається людина, стає все більш потужним. Стрімко зростаючий потік інформації призводить до того, що з кожним роком збільшується розрив між загальною кількістю наукових знань і тієї їх частиною, яка засвоюється в навчальному закладі.