28 Лютий, 2021

ХХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Зв’язок перекладу і методики викладання нерозривний з давніх часів, коли основним методичним прийомом вивчення іноземної був перекладацький метод. Всім відомо, що сьогодні англійська мова - це мова дипломатії, міжнародної торгівлі. До 80% міжнародної переписки і близько 50% телефонних переговорів здійснюються англійською мовою. Тому немає нічого дивного в тому, що переклад англійською мовою - одне з найпопулярніших напрямків перекладу тексту. Що ж являє собою цей переклад? Науково-технічний переклад в Україні зараз переживає не найкращі часи. Хоча полиці книжкових магазинів буквально ломляться від великої кількості дорогої науково-технічної продукції, якість цього товару найчастіше бентежить, тому що грамотному читачеві нерідко доводиться за допомогою власної інтуїції подумки відновлювати безнадійно зіпсований недобросовісним перекладачем текст оригіналу.

  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

      Людмила Лихошерст (Київ, Ірпінь) |    Завантажити статтю |  Link

    Проблема перекладу щороку викликає зацікавленість багатьох науковців різних країн світу, що змушує проводити регіональні та міжнародні наукові конференції на яких намагаються вирішувати актуальні проблеми сучасної науки про переклад та проробляють різні шляхи її подальшого розвитку.

  • Одним з головних компонентів управління освітою та управління якістю освіти є контроль. Контроль обумовлює постійний зворотний зв'язок, наявність інформації про проміжні результати навчальної діяльності. Якщо мета освітнього процесу – передача знань і умінь від вчителя до учня, то засобами досягнення цієї мети є, по-перше, регулярна робота учня протягом року, а по-друге, систематичний моніторинг, що дозволяє оцінити отримані ним знання.

  • Володіння іноземними мовами стає обов'язковою вимогою для сучасної людини, і від якості мовної підготовки часто залежать перспективи кар'єрного росту і розширення особистих контактів. Отже, іншомовна освіта має забезпечити певний рівень володіння мовою, що дозволяє брати участь у міжкультурній комунікації.

  • Дослідження доводять, що людині необхідно стикнутися зі словом іноземною мовою понад 12 разів, щоб запам’ятати його та розрізняти в усній та письмовій мові [4]. Коли студенти мають достатню кількість «зустрічей» зі словом, вони починають самостійно використовувати його на письмі та в усному мовленні. Це слово стає частиною їх словникового запасу.