28 Лютий, 2021

ХХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Відносини, конфлікти, плітки, мода, паніка, конформізм – такі різні і важливі явища супроводжують нас у повсякденному житті. В основі цих і подібних їм явищ лежить насамперед психічна діяльність і поведінка людей, які взаємодіють один з одним як соціальні суб’єкти. Іншими словами, ідеться про явища, породжувані взаємодією як окремих особистостей, так і їх об’єднань – соціальних груп: це і сім’я, і виробнича бригада, і компанія друзів, і спортивна команда, і політична партія, і народ, який складає населення тієї або іншої країни.

  • Студентський вік характеризується як період інтенсивного психічного, особистісного й інтелектуального розвитку. Основні досягнення цього віку пов’язуються дослідниками із входженням молодих людей у різні соціальні групи й засвоєнням ними нових ролей під час взаємодії. Загалом взаємодію як процес характеризують: сукупна діяльність, інформаційний зв’язок, взаємовплив, взаємостосунки та взаєморозуміння. Слід звернути увагу на те, що міжособистісна взаємодія як діалектичний процес представляє собою поєднання двох протилежних тенденцій: з однієї сторони - до співпраці та інтеграції; з іншої сторони – до боротьби та диференціації. Через те результати міжособистісної взаємодії можуть мати різноманітний характер: емоційно-позитивний (солідарність, послаблення напруження, схвалення) та емоційно-негативний (відхилення, напруження, антагонізм) [2, с. 54].

  • РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ГРОМАДАХ

      Лариса Полівко, Роман Синельников, Ніна Рогаль (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Пандемія COVID-19 змінила наше життя кардинально у всіх сферах діяльності, зокрема, вона спровокувала низку негативних наслідків, що вплинули на економічні та соціальні показники, по-друге, пандемія призвела до зміни запитів населення в отриманні соціальних послуг, що, насамперед, провокує перегляд їх надання та отримання. Характерною особливістю щодо запитів громадян та отримання соціальних послуг, що має зараз велику значущість для розбудови держави є процес децентралізації влади, який передбачає створення територіальних громад по всій території України. Так, на кінець 2020 року в Україні створено 1469 громад. Тепер перед кожною громадою постає завдання щодо створення структурних одиниць, кожна з яких буде здійснювати свою діяльність у конкретній сфері. Варто зауважити, що зі створенням громад розпочинається й інтенсивна робота місцевої влади в нових умовах: з великими повноваженнями, ресурсами, відповідальністю. Так само актуальними зміни будуть і у сфері соціально забезпечення, громадського устрою, і загалом, державних інститутів. Тому саме зараз є актуальним визначення тих повноважень, які будуть розділенні між державним та громадським секторами.