28 Лютий, 2021

ХХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. Сучасні тенденції глобалізації економіки, трансформації міжнародних ринків збуту, перерозподілу сфер впливу і капіталів посилюють значення регіонів, як окремих важливих територіальних одиниць національної економіки. Базовим осередком розвитку регіонів є суб’єкти господарювання, які потребують пошуку нових методів і резервів розвитку. В умовах побудови нової економіки, побудованої на знаннях, загостренням конкурентної боротьби на міжнаціональних ринках, стратегічною альтернативою прогресивного зростання є ефективні способи організації діяльності. Одним з таких способів є диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання.

  • Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні обумовили пошук стратегій розвитку підприємства та сучасних технологій управління ними. Нові економічні реалії змушують дослідників і практиків шукати нові форми, методи та інструменти ефективного управління підприємством. Одним з перспективних напрямків в цій галузі є стратегічний менеджмент, що і став основою стабільного розвитку підприємства.

  • Ефективне управління фондом заробітної плати на підприємствах тісно пов’язане з теоретичним і методичним розумінням ефективності праці. Основним критерієм ефективного управління фондом заробітної плати має стати відповідність цього фонду фактичним змінам результатів роботи підприємства. Однак результати роботи підприємств в умовах трансформації економіки досить часто є неоднозначними. Зокрема при високій економічній і соціальній значущості певного виду промислового виробництва фінансові результати підприємства є негативними, тому існує потреба комплексної оцінки ефективності праці (і ефективності управління фондом оплати праці), яка враховувала б переважну більшість існуючих кількісних критеріїв. Кожне підприємство характеризується особливостями діяльності, ставить перед собою специфічні цілі, а кожен працівник має свої цінності й потреби. Крім того, зовнішнє середовище, у якому функціонують підприємства, постійно змінюється, як і показники, що характеризують його персонал.

  • In Ukraine in recent years, the general decline in production has been accompanied by a decline in demand for innovation, and the state has almost abandoned the functions of management and control over innovation. Today, solving the problem of improving the efficiency of the economy is closely linked to the accelerated development of innovation.

  • Кто такой маркетолог? Человек, создающий новый товар? Или же это тот, кто проводит исследования и аналитические расчеты? А, может быть, это психолог, изучающий поведение людей и подталкивающий их к принятию решения о покупке? Возможно вы удивитесь, но все эти характеристики применимы к человеку, который занимается маркетингом.

  • Маркетинг є узагальненням досвіду господарської діяльності підприємств в умовах розвинутого, динамічного ринку, що за гострої конкуренції неупереджено перевіряє її ефективність, уміння керівників приймати правильні й обґрунтовані, з точки зору можливостей фірми івимог ринку, рішення і домагатися їх виконання.