28 Лютий, 2021

ХХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • На даному етапі розвитку нашої держави можна з впевненістю сказати, що проблема інтеграції України у світове співтовариство є досить актуальною. У цьому питанні варто звернути увагу саме про економічне зближення з різними країнами, намагатися використовувати їх досвід і переваги господарської взаємодії з ними в інтересах розвитку економіки нашої держави.

  • У ХХ столітті, коли нації формувалися і консолідувалися, а національна свідомість зростала, розпочалася активна боротьба національних груп і народностей за право на своє існування. Різко загострилися суперечності між імперським центром та колоніями, адже прагнення народів, які не мали своєї державності, здобути незалежність наштовхувалися на протидію з боку метрополій [1]. У свою чергу потужним каталізатором розпаду імперій у ХХ столітті стали світові війни. Так, у післявоєнний період (як після І, так і ІІ світової війни) на територіях колишніх колоній та напівколоній утворилося близько 100 суверенних держав [2]. Новий час породив новий феномен – так звані нові незалежні держави, до яких ми відносимо й Україну.