31 Грудень, 2020

ХХХIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Скоріш за все, майже кожна людина у наш час мріє залишити відбиток у історії, да так щоб усі запам’ятала його ім’я. Будь то книга, пісня, скульптура або якійсь винахід. Але все це має бути підкріплено законом.

  • Українське суспільство прагне утвердитися у світовій спільноті як демократичне, гуманістичне, вірне загальнолюдським цінностям і засадам ринкової економіки, політично стабільне, багате духовно і з належним добробутом населення. І на шляху до цієї мети всіляко старається позбутися від усього негативного, що псує існуючий в мріях ідеал, який, однак, у кожного свій.

  • Невід'ємною складовою національної безпеки України є фінансова безпека банків, які знаходяться в країні. Забезпечення належного рівня безпеки, як з боку держави та її органів, так і з боку недержавних суб’єктів. Термін “адміністративно-правове забезпечення” не має точного визначення серед наукових праць, саме це є об’єктом дослідження.

  • МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

      Владислава Неверова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Постановка проблеми. Одним з яскравих виявів глобалізації, що є найпоширенішим напрямом міжнародних відносин, є міжнародна трудова міграція. Значущість визначення особливостей міграційних процесів викликана значним їх впливом на економічно-соціальну сферу країни.

  • В Україні єдність правового регулювання трудових відносин базується на ст. 2 КЗпП, яка юридично закріплює принцип рівності трудових прав, що конкретизуються в інших статтях КЗпП та законодавчих актах про працю. У той же час, з цілого ряду причин, виникає необхідність диференційованого підходу до регулювання трудових відносин. У зв’язку з цим проблема потребує науково обґрунтованого аналізу та дослідження питання про оптимальне співвідношення єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин.