31 Грудень, 2020

ХХХIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Головною метою навчання математики в школі – забезпечити свідоме і міцне оволодіння учнями системою математичних знань і вмінь, необхідних у трудовій діяльності та повсякденному житті в цілому. Практична значимість шкільного курсу математики обумовлена ​​тим, що її об'єктом є кількісні відносини і просторові форми дійсного світу. Математична підготовка необхідна для розуміння принципів, пристрої та використання сучасної техніки. Математика важлива для повсякденної практичної діяльності людини.