31 Грудень, 2020

ХХХIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • НАУКА ПРО ТВАРИН

      Руслана Безпечна (Ірпінь, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Зоологія — наука про тварин. Досліджує різноманітність тварин, систематизує їх, вивчає їхню зовнішню та внутрішню будову, закономірності їхнього індивідуального та історичного розвитку, їхню еволюцію, поведінку, географічне поширення, функціональну біогеоценотичну й біосферну роль, взаємозв'язки з середовищем та іншими організмами, питання практичного використання і охорони вразливих видів, засоби контролю шкідників і паразитів тощо. [2] Люди здавна використовували тварин у своєму житті. Добуваючи тварин, охороняючи житло від хижаків та отруйних змій тощо, вони набували знань про їхній зовнішній вигляд, місцезнаходження, спосіб життя, поведінку і передавали ці знання з покоління в покоління.З часом з'явилися книги про тварин, виникла наука зоологія (з грец. зоон — тварина і логос — слово, вчення), її народження відносять до ІІІ ст. до н. е. і пов'язують з іменем давньогрецького вченого Аристотеля.