31 Грудень, 2020

ХХХIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. Глобальний розвиток інформаційних технологій призвів в останнє десятиліття до їх стрімкого проникнення у сферу освіти. Задачу формування особистості, готової до життєдіяльності на інформативній основі, сьогодні неможливо розв’язати без створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу. Cаме з його допомогою можна перейти на якісно новий рівень у підходах до використання інформаційних технологій у всіх структурних підрозділах школи для підвищення якості навчання та ефективності управління навчальним закладом.

  • Ні для кого не секрет, що для успішності будь-якого бізнесу не малу роль відіграють маркетинг та ІТ-технології. А в симбіозі ці дві галузі стануть запорукою успіху для вашого бізнесу не залежно чим ви займаєтесь. Відомий факт, що всі без винятку будь то малий чи великий бізнес користуються послугами маркетингу в різних їх видах. Від банерів, вивісок чи білбордів, до роликів на телебачені, та до найпопулярнішої зараз WEB-маркетингу.