30–31 декабря, 2017

48 Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Початок розвитку теорії розв’язання екстремальних економічних задач пов’язують із появою в 1939 р. роботи ленінградського математика Л.В. Канторовича “Математические методы организации и планирования производства”. У цій роботі вперше був запропонований метод розв’язання екстремальних економічних задач, в яких умови виражаються рівняннями першого степеня. Л.В.Канторович розробив універсальний метод лінійного програмування – метод дозволяючих ( розв’язуючих) множників, запропонував метод потенціалів, вперше висунув ідею про необхідність оптимізації народно господарського плану, створив концепцію об’єктивно обумовлених оцінок і тому займає визначне місце в історії оптимального прогнозування.

  • КВАТЕРНІОНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОГРАМУВАННІ ІГОР

      Владислав Ціпун, Ірина Сіренко (Київ, Україна)  |    Скачать статью |  Link

    У програмуванні ігор з 3D інтерфейсом важливим завданням є поворот об’єкта у тривимірному просторі. Які будуть потрібні параметри, для того, щоб однозначно задати орієнтацію в тривимірному просторі? Можливо, це лише дві сферичні координаті, проте вони задають тільки напрямок і залишається ще одна вісь, що йде уздовж цього напрямку, обертання навколо якої не зафіксовано. Вводимо ще один параметр-кут повороту навколо цієї осі і отримуємо, так звані, кути Ейлера.