ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА ФОРМИ ЙОГО ЗАПИСУ

  Леся Цівина (Хорол, Україна) |    Скачать статью

Початок розвитку теорії розв’язання екстремальних економічних задач пов’язують із появою в 1939 р. роботи ленінградського математика Л.В. Канторовича “Математические методы организации и планирования производства”. У цій роботі вперше був запропонований метод розв’язання екстремальних економічних задач, в яких умови виражаються рівняннями першого степеня. Л.В.Канторович розробив універсальний метод лінійного програмування – метод дозволяючих ( розв’язуючих) множників, запропонував метод потенціалів, вперше висунув ідею про необхідність оптимізації народно господарського плану, створив концепцію об’єктивно обумовлених оцінок і тому займає визначне місце в історії оптимального прогнозування.