30–31 декабря, 2017

48 Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Актуальність проблеми дослідження. В останні роки все частіше піднімається питання щодо застосування нових інформаційних технологій у вищій школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Інтенсифікація процесу навчання, інтерактивність, зворотний зв'язок - процес комп'ютеризації освіти, який передбачає використання можливостей нових технологій, інтенсифікує навчально-виховний процес, підвищує його ефективність і якість підготовки фахівців.

  • Истинное местоположение облачных вычислений

      Нургайша Мусина, Гульмира Нурбекова (Астана, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

    Концепция облака должна быть эфирной, плавающей, что бы нам не нужно было беспокоиться об этом. Это сработало! Однако облачные вычисления очень реальны, а это означает, что у него есть реальное физическое присутствие и стоимость. Итак, как облако существует?