ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА SKETCHUP

  Галина Долгопола, Олександр Кривя'к (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Актуальність проблеми дослідження. В останні роки все частіше піднімається питання щодо застосування нових інформаційних технологій у вищій школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Інтенсифікація процесу навчання, інтерактивність, зворотний зв'язок - процес комп'ютеризації освіти, який передбачає використання можливостей нових технологій, інтенсифікує навчально-виховний процес, підвищує його ефективність і якість підготовки фахівців.